Přerolování kontraktů CFD a Forex Account

Aktiva na platformě Goldstarway nemohou expirovat a klienti nemusí osobně poskytovat údaje k přerolování.
Přerolování se děje automaticky k určitému datu, které najdete v tabulce níže.

Přerolování kontraktů

 

Žádné z produktů Goldstarway ani GCI, CFD nebo jiných, „neexpirují“, ani nevyžadují, aby klient poskytl pokyny k přerolování cen. Níže uvedené informace indikují, kdy se změní nejbližší cena kontraktu CFD. Tabulka přerolování dat je informativní; ceny se budou měnit tehdy, když náš poskytovatel dat převede kontrakty do následujícího forwardového smluvního měsíce.

Mějte na paměti, že přerolování v referenčním cenovém měsíci neovlivní vaši bilanci P&L - automaticky budou provedeny takové nezbytné úpravy (Adjustments), aby se kompenzovaly změny v ceně způsobené přerolováním kontraktů.

Příklad: Trh s ropou přerolovává ze 79,15 na 80,25 $; to znamená vzestupné přerolování o 1,10 $ (110 pips). V tomto případě by byla dlouhá pozice zatížena náklady (ponížen zisk) a krátká pozice by profitovala v ekvivalentní částce za lot. U zakázek standardní velikosti (MT4) by to odpovídalo 1 100 $ / 1 lot,  pro smlouvy o minimální velikosti (účet ActTrader) 110 USD na jeden lot. V případě, že trh přerolovává dolů, byla by přijata opačná úprava. Krátká pozice by byla zatížena náklady a dlouhá pozice by profitovala v hodnotě přerolování. V reportu se projeví tato změna vždy v pozici Adjustment.

Trading manuál

Získejte zásadní informace o online obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami a měnovými páry:

Trading manuál & Jak začít