Výběr peněz z Live účtu

Zde naleznete informace, jak vybírat peníze ze svého Live účtu.

Jak vybrat peníze ze svého Live účtu

Při výběru peněz platí opět pravidlo, že nejsou povoleny převody třetím stranám. To znamená, že peníze můžete převést pouze na bankovní účet vedený na Vaše jméno (resp. na stejné jméno, jako je jméno majitele Live účtu).
Výběr provedete ve třech krocích:
  • vyplnění výběrového formuláře a elektronické odeslání (odeslání proběhne po kliknutí na tlačítko pod formulářem 'Print-friendly')
  • vytištění a podepsání vytištěné verze
  • zaslání skenu podepsané verze na payments@gcitrading.com a v kopii na admin@goldstarway.com spolu s kopií platného dokladu totožnosti a potvrzení o adrese ne starší než 3 měsíce.

U výběrů nad 10 000 můžete být telefonicky kontaktováni ohledně důvodu výběru peněz a až poté je výběr učiněn.

Výběrový formulář online:

Tento formulář vyplňte tak, aby se Vám dole na stránce namísto textu  'Please complete all required fields' objevilo tlačítko 'Print-friendly', na to klikněte, vytiskněte a podepište. Následně formulář naskenujte nebo vyfoťte a zašlete e-mailem na payments@gcitrading.com a v kopii na admin@goldstarway.com spolu s kopií platného dokladu totožnosti a potvrzením o adrese - sken nebo snímek jakékoliv faktury za služby či energie, případně výpis z bankovního účtu (telefon, voda, plyn, elektřina, odpady, TV apod.). Faktura (účet) musí obsahovat následující informace: úplné jméno a adresu bydliště. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Níže máte link na návod, jak vyplnit Výběrový formulář - jeho překlad do češtiny:

Poznámka: Všechny výběry jsou auditovány obchodním-dealingovým oddělením a interním kontrolním týmem GCI - o tom budete informováni anglickým emailem z GCI poté, co obdrží Vaši žádost o výběr. Většinou tato kontrola zabere několik pracovních dnů (3-5). To, že již byl výběr zpracován zjistíte ve výpisu (reportu) z Live účtu. Následný převod zpět na Váš bankovní účet závisí na mezibankovním spojení, většinou trvá 1-3 pracovní dny.

Pozor! Pokud jste na svůj Live účet dříve získali Bonus Trading Margin, není možné tuto částku vybírat! Při každém výběru se Vám Bonus bude postupně snižovat a to např. takto:

  • Vklad na Live účet: 10 000 EUR s připsaným Bonusem (ve výši 50 % dle podmínek): 5000 EUR
  • Výběr z Live účtu: 5 000 EUR
  • Dojde zároveň ke snížení Bonusu na Vašem LIVE účtu min. o 2 500 EUR, tedy o min. 50 % z 5000 EUR.
  • Z LIVE účtu se Vám tedy odepíše min. 7 500 EUR

Také dojde ke kontrole nároku na již připsané úroky, pokud nemáte na ActTrader splněnou podmínku zobchodování 60 lotů za každý započatý rok (na MT4 pak 6 lotů), nemůžete si je vybrat a mohou vám být odebrány.

Výběrový formulář online přes Perfect Money:

Pokud chcete vybírat peníze z Live účtu na svůj Perfect Money účet, pak vyplňte tento formulář:

Tento formulář vyplňte tak, aby se Vám dole na stránce namísto textu  'Please complete all required fields' objevilo tlačítko 'Print-friendly', na to klikněte, vytiskněte a podepište. Následně formulář naskenujte nebo vyfoťte a zašlete e-mailem na payments@gcitrading.com a v kopii na admin@goldstarway.com spolu s kopií platného dokladu totožnosti a potvrzením o adrese - sken nebo snímek jakékoliv faktury za služby či energie, případně výpis z bankovního účtu (telefon, voda, plyn, elektřina, odpady, TV apod.). Faktura (účet) musí obsahovat následující informace: úplné jméno a adresu bydliště. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Trading manuál

Získejte zásadní informace o online obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami a měnovými páry:

Trading manuál & Jak začít
Formulář pro výběr prostředků zobrazíte kliknutím na obrázek níže: