INVESTIČNÍ PENTAGRAM NA BURZE

aneb JAK PŘEMÝŠLET O INVESTOVÁNÍ

Zjistíte, proč nestačí investiční trojúhelník a co musíme přidat.

5 věcí, které musíte vědět, když jde o peníze.
5 živlů, které rozhodují o tom, zda peníze vyděláte.
5 doporučení, které chcete vědět, protože…

…jde mimo jiné o peníze, čas, svobodu, nezávislost a kvalitu života!

Několik investičních pojmů a trocha „ezoteorie“, která neuškodí

Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník je základní pomůcka pro investory. Vrcholy investičního trojúhelníku tvoří výnos, riziko a likvidita. V podstatě se dá říct, že dokonalá investice, která by dosahovala ke všem vrcholům neexistuje. 

Výnos

Výnosy jsou příjmy z vašich investic, samotná investice může být do čehokoliv, akcie, obchodování na burze, dluhopisy a další.

Riziko

Riziko je stupeň nebezpečí investice neboli rating, některé investice mohou být zajištěné, některé mohou být rizikové, vždy záleží, jaký typ investice si zvolíte. Někdo má rád rizikové investice, někdo se drží těch zajištěných.

Likvidita

Likvidita znamená míra schopnosti přeměnit investici na peníze, a to rychle a s minimálními náklady. Lze tedy tento pojem vymezit jako časové období, za které je možné investici proměnit zpět na peníze.

Základní pravidlo investičního trojúhelníku je, že se současně můžeme přiblížit pouze ke dvěma vrcholům trojúhelníku.

Na burze můžeme dosahovat skvělých výnosů, ale musíme se naučit pracovat s riziky. Největší riziko se skrývá v hlavě každého investora. V jeho záměrech a kompetencích. Když uspěje, může se těšit nejen na výnosy, ale i na výbornou likviditu svých investic. 

Pentagram & pentakl & živly

Pentagram je prastarý předkřesťanský symbol ve tvaru pěticípé hvězdy, kterému se přisuzuje magická ochranná funkce. Jako pentagram se označuje pouze pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy, je-li navíc opatřena kruhem, je označována jako pentakl.

Známý je také pentagram s vyobrazením pěti živlů, které nás obklopují a mezi kterými hledejme souvislosti a příčiny všeho dění.

Tento blog pochopitelně není o ezoterice, pouze si těmi pojmy pomůžeme. Na druhou stranu ale vnímáme, že schopnost vydělávat peníze je lehce mysteriózní a že mentalita, nastavení hlavy, pochopení souvislostí a okolností světa, ve kterém se naše investování děje, je prostě důležité.

Přeberte si to, jak chcete. A hlavně vlastní hlavou!

INVESTIČNÍ PENTAGRAM

Zde je INVESTIČNÍ PENTAGRAM, jehož autorem je náš klient Jirka. Osobně mi pro mé investování na burze tento myšlenkový koncept sedí! Pouze jej lehce upravíme pro naše podmínky investování. Nejdříve probereme

Investiční trojúhelník na burze

Pokud lidé uvažují o investování, v zásadě se nejdříve orientují na zisky a výnosy. Lehce upozaďují rizika. Nejméně vnímají problematiku likvidity. Z tohoto důvodu se dostávají ve svých nejrůznějších investičních aktivitách do problémů, kdy se zisky moc nekonají. Rizika jsou jiná, než si mysleli, často větší. A dostávají se i do pasti likvidity, kdy mají problém se dostat ke svým penězům efektivně a podle svých představ.

ZISKY. Vy dobře víte, že na burze, na které pracujeme s finanční pákou a účinností, mohou být zisky mírné, slušné a v zásadě i neomezené. Je to jen o strategiích a schopnosti pracovat s hlavou. Mezi námi, nikdy a nikde nemůžete vydělat peníze tak snadno a rychle, jako právě na burze! Ale můžete i prodělat, zejména tehdy, když neznáte svůj investiční pentagram!

JAK TO DĚLÁME? Možná malé připomenutí, jak vyděláváme peníze na naší burze CFDs a Forex s aliancí GSW-GCI. Každý váš depozit peněz na burze může být vylepšen obchodními bonusy ve výši až 80 %. Pro poskytovatele je to bezpečné, protože si hlídá, aby bonusy nešly vybrat. Pro obchodníka je to skvělý nástroj pro obchodování. Naše účty mohou být úročeny až 12 % p.a. na denní bázi. Úročí se vlastní jmění, to jest vklady, zůstatky, zisky, úroky – funguje zde skvěle složené úročení. K této pasívní složce investování přidáváme vlastní trading strategie a když se to umí, peníze naskakují pěkně!

RIZIKA. Investování na burze v sobě obsahuje rizika. Stejně tak, jako jakákoliv lidská činnost, nebo podnikání. Můžete riskovat málo, nebo hodně. Vědomě, nevědomě, naivně… Můžete si rizika spočítat a zaujmout k nim přístup. Buď jako hazardní hráči (můžete vydělat opravdu hodně), naivkové (proděláte vždy), nebo jako profesionálové, inteligentní a vědomí investoři. To poslední je chytrý přístup. Rozhodnutí je v hlavě každého investora. Žádná lidská hra, činnost nebo snažení nejsou bez rizika. Pouze někteří lidé umí o rizicích přemýšlet. To jsou ti úspěšní.

LIKVIDITA. Tak je jasné, že ta je na burze dobrá, místy skvělá. Pro výběry peněz z účtu zpravidla absolvujete složitější proceduru, než je prostý výběr peněz z bankomatu. Ale peníze k sobě dostanete rychleji. Musíte mít uzavřené pozice a vybírat si můžete pouze vlastní jmění – vklady, úroky, zisky.  Bonusy nikoliv. Pozor na výběr brokera a jeho podmínky! Obecně mám rád burzu právě pro skvělou likviditu svých aktiv!

Investiční pentagram na burze

Jsme chytří investoři a máme již nějaké ty zkušenosti. Dobře víme, že míra zisků je dána zkušenostmi, ambicemi, přístupem, vědomostmi, myšlením. Klíčové pojmy do našeho pentagramu jsou záměry a kompetence. To, jak přistupujeme k investování na burze, jak si osvojíme vlastní přístup k bezpečnému řízení investic, to rozhodne o tom, jak nám bude fungovat výše popsaný investiční trojúhelník. Zda ustojíme bez emocí rizika, jaké zisky si nadělíme a zda se nás bude týkat likvidita. O tom, zda vyděláme, nebo proděláme, se nerozhoduje na burze, ale v naší hlavě!

Můj návrh na
Burzovní investiční pentagram 

je tento: Pět bodů, pět vrcholů, které propojují diagonály souvislostí a klidně si k tomu přidejme kruh a živly!

Pořadí v burzovním pentagramu – shora, ve směru hodinových ručiček

 1. Záměry
 2. Kompetence
 3. Riziko
 4. Výnos
 5. Likvidita

Záměry jsou rozhodující. Ambice a realita se mohou vyvíjet s tím, jaká máme očekávání, jak přistoupíme k řízení rizik. Jak ctíme vlastní pravidla, systém. Disciplína, plán, eliminace emocí, strategie. Brát a zajišťovat zisky, eliminovat a zbytečně nebrat ztráty. Umění proměnit dočasnou ztrátu v zisk jako vrcholová dovednost inteligentního investora! Proto vidím point „záměry“ na prvním místě pentagramu!

Kompetence. Pro 90 % lidí kámen úrazu. Lidé jsou líní se vzdělávat. Raději věří povídačkám různých poradců a expertů. Ano, myšlení někdy bolí. Ale schopnost myslet je největší kapitál. Dovednost vydělávat peníze je klíčová a opírá se o tento kapitál. Nicméně je třeba přidávat vzdělání, zkušenosti, pochopení a na kompetencích neustále pracovat. 

Inteligentní a vědomý investor = vzdělaný a kompetentní investor!

Riziko. Riziko na burze by si měl umět každý snadno spočítat. Znáte finanční účinnost, velikost účtu i volatilitu trhu. V každém bodu na časové ose cenového vývoje jakéhokoliv aktiva na burze si můžete se znalostmi matematiky 5. třídy základní školy snadno spočítat potenciál pro zisky i ztráty. Překvapit se nechá pouze naivka a ten, kdo počítat neumí. Burza je jeden z mála podniků, kde si rizika můžete umět spočítat dopředu, mít je pod kontrolou a promýšlet jednoduché strategie, jak je eliminovat. Jistě, bez podstupování rizik nelze (nikde) vydělávat peníze. Ale to, jak velká rizika podstupujete, proč a jak se zachováte, když nastanou – o tom rozhoduje vaše hlava a začíná to právě těmi záměry a pokračuje kompetencemi! Buďte kompetentní vědomí investoři a budete šťastní!

Výnos. Výnosy a zisky jsou určeny pro ty, kdo o nich umí dopředu přemýšlet a umí udělat správné kroky a rozhodnutí a pro peníze si dojít. Se záměrem, vědomě, kompetentně a se znalostí rizik. Výnosy a zisky zajišťujte, berte a ztráty se naučte mít pod kontrolou, kompenzovat. Rozumějte burzovním cyklům, synergiím sentimentu a korelacím mezi hlavními trhy (měny, akcie, komodity). Učte se plánování, procesu „jak vymyslet peníze“. Když peníze na burze vidíte, jděte si pro ně a když jsou – seberte peníze a zavřete krám! 

Vaše výsledné zisky a peníze na burze GSW-GCI jsou výsledkem záměrů, kompetencí, schopnosti řídit rizika. Naučte se využívat zázrak složeného úročení, pasívní a aktivní složku investování a burza se vám odmění. Je to nejjednodušší podnikání, o kterém vím. A když to uděláte dobře, můžete se zabývat pátým slovem pentagramu, kterým je 

Likvidita. Ano, z burzy si můžete stahovat své vklady, zisky a úroky prakticky vždy. Musíte mít uzavřené obchodní pozice, projít si malou procedurou a peníze jsou vaše. Pouze se musíte učit procesům v pentagramu tak, aby prostředky likvidní opravdu byly! Ale to je jen na vás!

5 věcí, které musíte vědět, když jde o peníze

Ano, musíte ovládat pět bodů burzovního pentagramu a souvislosti. To je podmínka úspěchu. Těchto pět věcí je, jak pro vás budou fungovat body Záměry > Kompetence > Riziko > Výnos > Likvidita.

5 živlů, které rozhodují o tom, zda peníze vyděláte

Představte si, že těchto pět bodů jsou samostatné živly pentagramu.

Spirit, duše je vaše hlava. Z ní se rodí vaše záměry, představy a rozhodnutí.

Fire je váš oheň, kompetence. Čím jsou lepší, tím více jej můžete nechávat bezpečně hořet!

Water jsou rizika. Když je nechápete a nemáte pod kontrolou, voda vám odnese vaše sny, záměry i peníze bůhví kam…

Earth je vaše země, matérie tvořená penězi. Výnos, zisky… Peníze jsou energie života, vesmíru i země. Bez nich je na zemi ouzko… Buďte při zemi, pokud jde o záměry, kompetence i rizika. Vyplatí se to!

Air je váš vzduch, likvidita. Chtějte nasávat z plných plic čerstvý vzduch. Sami si vytváříte prostředí, které následně dýcháte. Také můžete dýchat opravdu špatné ovzduší, pokud nebudete mít předchozí živly pod kontrolou.

Naše burzovní živly jsou
Záměry > Kompetence > Riziko > Výnos > Likvidita

5 doporučení, které chcete vědět, protože…

Závěr je jednoduchý. 5 doporučení k 5 věcem, které musíte znát a ke zkrocení 5 živlů…

 1. Pozor na záměry. Jaké máte záměry, jak myslíte a proč, takové máte výsledky. Opravdu na ambicích, plánech a záměrech záleží, neboť v hlavě vše začíná!
 2. Budujte si své kompetence. Vzdělávejte se v tom, v čem chcete uspět! Kompetentní je synonymem pro slova „vědomý, inteligentní, chápající, myslící…“ Držte se lidí, kteří dokázali to, co vy se chcete naučit. Učte se na burze v podmínkách reálných trhů. Trénujte mozek na live trzích. Nepoškozujte hlavu, mozek, myšlení přemírou hraní si na „jako“, na demu… To je cesta, která vede k neúspěchům. Výsledek a úspěch je vždy výsledkem toho, kde a jak se hlava a myšlení na tento výsledek připravují!
 3. Učte si mít pod kontrolou výnosy a zisky. Strategie „seber prachy a vypadni“, když na burze peníze vyděláváte je bezpečná a na jistotu. Neopájejte se pohádkami na další zisky! A když to nevychází, nepanikařte – jsou zde strategie pro řízení ztrátových situací a kompenzací! Naučte se je! Pouze pro vaši informaci je staticky doloženo, že 90% ztrát na burze jsou ztráty dočasné, zbytečné, vznikají v důsledku záměrů, nedostatečných kompetencí, nepochopení rizik, z důvodu myšlenkového chaosu, paniky. Malé účty a velké zatížení hrají roli rozhodující…
 4. Ano, čtvrté doporučení se týká rizika. Je evidentní, že pojmy zisky a rizika jsou spojená nádoby a nelze je od sebe oddělovat. Platí to, co již bylo napsáno. Rizika na burze lze mít pod kontrolou emočně i fakticky. Pro vědomého investora může být investiční proces snadný a něco, jako „procházka růžovou zahradou“, pokud se ke svým penězům nechová jako naivka a neználek (napadají mě i výrazy hutnější).
 5. Likvidita. Ano, užívejte života a odměňujte se. Na druhé straně, co je na burze, to se počítá a úročí se to. Samo, pasívně, bez práce, každý den. Co vyberete, už vám nic dalšího nevydělá. Je na každém, jaké má záměry.

Díky, že jsem vám mohl předat několik myšlenek na téma burzovní pentagram a připomínám možná jednu z posledních akcí, kdy si můžete účty založit a dotovat za podmínek, které dávají na frak nejen bankám a inflaci, ale i konkurenci. Ověřte si u svých parťáků, že to funguje a vzhůru do akce. Začněte investovat se znalostí burzovního pentagramu a buďte úspěšní!

Jan Richter


 

A abyste mohli na Live účtu začít hned s minimální mírou rizika, můžete velikost vlastního kapitálu chytře navýšit cizím kapitálem, který vám v obchodování pomůže zvýšit bezpečnost. Společnost Goldstarway vám právě teď umožní doplnit vlastní vklad bonusovým cizím kapitálem zvaným Bonus Margin, který můžete použít na krytí marginů a otevřených pozic. Právě teď můžete využít speciální jednorázové akce. Využijte skvělé podmínky bonusů pro obchodování ve výši 50 až 80 % a úročení vlastního jmění 8 až 12 % p.a. na denní bázi (na MT4 na měsíční bázi). Jen připomínáme, že vlastní jmění jsou Vaše vklady, to, co máte naobchodováno a úroky.

Dáváme tyto podmínky, které platí pro nové i stávající účty:

Nové vklady pod 10.000 eur bonus 50 % a úročení 8 % p.a.
Nové vklady nad 10.000 eur bonus 60 % a úročení 10 % p.a.
Nové vklady nad 20.000 eur bonus 80 % a úročení 12 % p.a.

POZOR: Je zcela jisté, že tyto podmínky jsou dočasné a že úročení pro nové vkladatele půjde dolů s tím, jak klesá inflace. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se možná o poslední akci za těchto podmínek! Ale je předpoklad, že těm, kteří mají tyto podmínky zajištěny, zůstanou!

Úročení a bonus, o kterém laická veřejnost může jen snít!

Goldstarway již v minulosti umožňovalo dlouhodobě využívat nadstandardní úročení vlastních prostředků na tradingovém účtu, a kromě toho v rámci akcí Goldstarway Happy Day přidává klientům ke vkladům na stávající tradingový účet nebo při založení nového obchodního účtu Bonus Trading Margin, což je cizí kapitál pro obchodování. Klient může Bonus Margin využít pro krytí margin při obchodování a chytře si tak navýšit svůj obchodní kapitál.

Velký účet současně s rozumnou velikostí obchodů a častým obchodováním malých obchodních pozic přispívá ke klidu, psychické pohodě a bezpečí při vašem tradingu. Úročí se vklady klienta, zisky získané při obchodování a úroky z úroků! Jedná se tedy o složené úročení, a navíc se úroky připisují na účet denně (na MT4 měsíčně), takže při rozumném obchodování vám úrok plně pokryje většinu poplatků včetně poplatku swap za držení otevřené pozice přes noc.

Superpříležitost, která umožní investovat chytře, bezpečně a ziskově!

Společnost Goldstarway-GCI si je vědoma obtížné situace, do které se vlivem vnějšího prostředí mohou dostat všichni, kdo si svou prací, podnikáním nebo spekulacemi zajistili pro budoucnost rizikový kapitál, který díky inflaci ve světě i u nás ztrácí svou hodnotu. Proto vám nabízí nyní mimořádně silnou pomocnou ruku.

Čtenářům tohoto článku umožňujeme zajistit si přednostně bonus, který vám může pomoci nejen v boji s inflací. Pro krytí své marže přímo na Live účtu můžete využít cizí kapitál a ve skutečnosti neohrozit prakticky nic z vašeho osobního vkladu. 8, 10 až 12% úročení navíc umožňuje trvalý růst vašeho rizikového kapitálu.

Je jisté, že pro nové účty a vkladatele je tato příležitost ojedinělá a pouze v tomto čase. Využijte ji proto právě teď!

Bonus pro Live trading je rizikový kapitál navíc, který obdržíte zdarma a bez závazků ke svému vkladu na stávající, nebo nově založený účet. Můžete jej používat pro obchodování a krytí margin u svých otevřených burzovních pozic. Bonus pro Live trading sice nelze vybírat a nelze s ním obchodovat bez vlastního kapitálu (to znamená, že není možné poslat si své peníze zpět a obchodovat pouze s bonusem), ale je to pro klienty Goldstarway jedinečná podpora obchodování.

Úroky jsou připisovány na denní bázi jako 1/365 roční úrokové míry a je úročen celý váš vlastní zůstatek účtu, to jest vklady, úroky i průběžné zisky a to na principu složeného úročení (u MT4 jsou úroky připisovány na měsíční bázi 1/12)!

Tyto podmínky nikde jinde neobdržíte a jsou garantovány silným spojenectvím a tradicí aliance GSW-GCI. Naše finanční situace je výborná, vklady jsou pojištěné a převody peněz, vklady i výběry fungují bez problémů. Ověřte si tato fakta ve vaší komunitě traderů!

Bonus lze použít bez omezení a limitu vkladů pro nové i stávající účty v obou obchodních systémech (ActT a MT4) v měně EUR, nebo USD. I v tom nepravděpodobném případě, že byste bonus margin vyčerpali v důsledku neopatrného obchodování, darovaný kapitál nemusíte vracet a společnost od vás nepožaduje žádnou náhradu. Prostě skvělé řešení, kladivo na inflaci a chytrý investiční postup!

Happy Day › rezervujte si bonus 50, 60 nebo 80 % s úročením vašeho kapitálu 8, 10 až 12 % p.a. ZDE!

Velikost bonusu závisí na velikosti vkladu – od minima 2 000 € ($), po neomezenou výši získáte 50 až 80% Bonus Margin a úrok 8 až 12 % p.a. Pro další informace klikněte na obrázek výše!

Je důležité dodržovat zásady správného money managementu. K tomu vám dopomůže váš vklad a cizí kapitál v podobě Bonus Margin. Je to jednoduché, takže proč to neudělat právě teď a ihned? Počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a již teď víme, že zájem bude opravdu velký!

Využijte možnost navýšit svůj disponibilní kapitál a přizpůsobit svůj money management s využitím bonusového vkladu!

Jan Richter

P.S. A pokud s tradingem právě začínáte, nebo chcete začít, doporučuji vyzkoušet si to zdarma a bez závazků také na demo účtu. I s jeho pomocí můžete získávat návyky k ziskovému jednání a budoucím příjmům třeba právě z tradingu.

 

Komentáře
 1. František napsal:

  Skvělá práce, skvělé podmínky, skvělý bussines. Díky

 2. petr Marek napsal:

  Dobry den, dekuji moc,preji hezky den. Petr

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů