Risk Management na burze: alfa a omega úspěchu…

Pod pojmem Risk Management si většina lidí představí složité matematické vzorce. Poměry a vztahy mezi nejrůznějšími tajuplnými veličinami a nesrozumitelnými pojmy, koeficienty a tabulky… Ale také už jen samotný pojem „řízení rizik“ spoustě lidí navodí husí kůži. Kdo by pak chtěl Risk Management ještě reálně provádět….?

Ve skutečnosti to všechno může být mnohem, ale mnohem jednodušší. Abyste efektivně řídili rizika na svém burzovním účtu, skutečně nepotřebujete vysokou školu ani rozsáhlé znalosti finanční matematiky.

Řízení rizik se všeobecně týká přibližně tří oblastí, které s ním souvisí. Každá z těchto oblastí je specifická z hlediska toho, jak přesně jsou její veličiny měřitelné, kvantifikovatelné a jak se s nimi dá matematicky pracovat. Jinými slovy – jak je můžete ovlivnit, nebo alespoň jim porozumět.

Dají se rozdělit v pomyslné škále mezi objektivními fakty, které můžeme posoudit a řídit je, a subjektivními charakteristikami, které souvisejí spíše s osobností online obchodníka,. Pojďme se na ně společně podívat.

Tvrdá data – zisk, ztráta a Risk Management

Do této kategorie patří vnější činitele, které jsou dané charakterem burzy, brokerem a podmínkami mezinárodního finančního clearingu (systém vyrovnání závazků a pohledávek).

Co si pod tím vším představit?

Sledujeme zde tržní prostor v pips, ticích či centech cenového pohybu, v rámci kterých můžete realizovat zisk nebo ztrátu. Je to vlastně finanční agresivita aktiv, která určuje váš zisk či ztrátu z každého obchodu, které realizujete díky cenovému pohybu.

Zároveň sem patří také počet lotů, které do obchodu vložíte. Tento faktor je velmi důležitý, protože se jedná prakticky o jediný prvek Money Managementu, který máte pod kontrolou výhradně vy sami a nikdo jiný. Pracujte s tímto prvkem Money Managementu a Risk Managementu zodpovědně!

Svým způsobem sem ještě patří také finanční páka. O finanční páce se ale mluví velmi mnoho vzhledem k tomu, jak málo je důležitá.

Finanční páka je poměr velikosti vratné zálohy (marginu), který požaduje broker k tomu, aby vám poskytl přístup k celému kontraktu, tedy velikosti 1 kontraktu (lotu) vyjádřeného v penězích, počtu akcií a podobně. Velikost kontraktu pro vás při klasickém online tradingu ale není většinou příliš důležitá, protože margin vám broker po ukončení pozice vrátí.

Finanční páka je důležitá tehdy, když hlídáte poměr peněz vynaložených na marginy vůči celkové výši vašeho burzovního konta.

Marginy byly u brokerů v minulosti zpravidla tak nízké, že pokud jste se pohybovali v rozumných mezích, u běžného brokera byste nepřekročili několik procent zatížení účtu.

Nařízení evropské komise ESMA před dvěma lety učinilo pro evropské brokery a jejich klienty tento aspekt mnohem důležitější. Omezilo totiž finanční páku na 1:30, což významně zvýšilo požadavky na margin (mnohdy více než desetkrát oproti původně poskytované páce). Tím zároveň stoupla výhoda využití mimoevropských brokerů, kteří touto regulací nejsou postiženi, a mohou si dovolit nabízet mnohem větší finanční páku, například až 1:400.

V tomto případě bude mnohem důležitější sledovat reálnou finanční ztrátu z otevřených ztrátových pozic, než využitou margin. Obě veličiny lze přesně dopředu vypočítat a vyčíslit. Stojí na jedné straně pomyslné škály „vyčíslitelnosti“ vlivů, které mají na úspěšný trading vliv.

Práce s pravděpodobností

Určení pravděpodobnosti toho, kam se bude cena v nejbližší budoucnosti vyvíjet, se nachází na pomyslné škále „vyčíslitelnosti“ vlivů, které působí na online obchodování, někde uprostřed.

Pravděpodobnost nějakého cenového pohybu můžete určit s větší nebo menší mírou. Prostě odhadujete, že cena ropy půjde nahoru nebo dolů s nějakou pravděpodobností. Stoprocentní jistotu ale nikdy nemáte a vaše úspěšnost je také věcí relativní – máte nějakou pravděpodobnost že cenový vývoj do budoucna určíte správně.

Pravděpodobnost určitého cenového vývoje můžeme posoudit na základě faktorů, které sice mohou být zjevné, ale ne každý je vnímá stejně.

Typickým příkladem může být trend.

Když máme na grafu jasný trend, pak je velká pravděpodobnost toho, že jej většina obchodníků vnímá v zásadě stejně, ale drobné nuance se už mohou u různých obchodníků lišit. Pravděpodobnost toho, že nastane nějaký cenový vývoj na grafu prostě nelze určit úplně přesně.

Existují však nástroje, které nám pomáhají zvýšit pravděpodobnost úspěšného odhadu. Těmito nástroji je např. technická a situační analýza, která nám pomůže stanovit cenový trend a bariéry, které jej mohou zastavit. Pravděpodobnost tedy můžeme pouze odhadovat, a být v tom, na základě svých zkušeností, více nebo méně úspěšní. Ale o zcela přesném určení nějakého vývoje si bohužel mohou nechat zdát i ti nejlepší online obchodníci.

V online obchodování a řízení rizik na burze jsou tedy některé faktory, které můžete mít zcela pod kontrolou. Moc jich není, ale o to více byste je měli využívat. Zbývá ale ještě jeden důležitý faktor řízení rizik. A tím je řízení vlastní hlavy.

Risk Management a vlastní psychologie

Risk management je velmi silně provázán s psychologií online tradera. Individuální psychologie každého člověka je abstraktní veličina.

Bavíme se zde o charakterových rysech a návycích, které silně ovlivňují, zdali bude jednotlivec na burze úspěšný, nebo nebude. Navíc se tyto osobnostní rysy v čase vyvíjí.

Už jste slyšeli větu „zisk se rodí v hlavě“?

Jestli na burze vyděláte nebo proděláte je dáno vaší schopností co nejlépe vyhodnotit objektivní situaci na burze, jestli máte znalosti a dovednosti, nebo nemáte. Nebo jak moc je máte… Pokud se budete na burze pohybovat dostatečně dlouho, pak zjistíte, že je to právě vaše psychologie, která stojí nad burzou a ovlivňuje vaše jednání nejen v tradingu, ale i v soukromém životě.

Vlastní psychologie je u každého člověka unikátní a tento faktor nelze zaškatulkovat nebo nějak jednoznačně vyhodnotit. Tím se samozřejmě stává mnohem hůře „uchopitelným“ nástrojem pro práci na vlastním úspěchu. Zdravou psychologii nezískáte studiem seminářů o burze, nebo v příručkách technické analýzy. Zdravou psychologii si musíte vypěstovat sami – a věřte, je to dlouhý proces, který by vystačil na několik odborných publikací.

Co nás všechny vede k tomu, že chceme obchodovat na burze? Pro většinu lidí je to finanční a časová svoboda. Chceme vydělávat velké peníze z pohodlí domova. Mnoho lidí se ale na burze trápí jako věční začátečníci. Nedokážou rozeznat důležité informace od nepodstatných a zejména nemají „srovnány v hlavě“ priority a životní postoje.

Schopnost mít dobré vztahy, koordinovat pracovní a byznysový život s rodinným a další osobnostní prvky jsou jakoby na pozadí našich rozhodovacích procesů na burze.

Abyste byli na burze úspěšní, je potřeba mít srovnaný osobní život, znát své priority a zejména své slabé a silné charakterové stránky. Rozvoj těch silných a zkrocení těch slabých charakterových rysů bude dlouhodobě tím nejpevnějším stavebním kamenem vaší burzovní kariéry. Technickou analýzu se můžete naučit. Ale vyrovnanou psychiku si musíte vybudovat a „zažít“.

A na závěr ještě jeden velmi důležitý faktor, který bývá velmi často opomíjen. Je to velikost vlastního kapitálu. Úzce souvisí s velikostí otevřených pozic, které bychom za každých okolností měli přizpůsobit velikosti vlastního kapitálu, ale také s agresivností obchodovaných aktiv. Je to tedy další faktor, který umíme spočítat a ovlivnit. Anebo si nechat trošku pomoci…

Existují brokeři, kteří k vašemu vloženému kapitálu umí přidat tzv. Bonus margin, která vám umožní pracovat s vyšším „cizím“ kapitálem, jako by byl váš vlastní, a omezit tak například rizika čerpání vratné margin z vlastního obchodního kapitálu.

Tuto možnost si však mohou dovolit jen kapitálově silné společnosti. Je jasné, že vybrat tyto peníze nemůžete. Avšak zisky, které z bonusového vkladu vytvoříte, už vybrat můžete!

  • Víte, že společnost Goldstarway je jednou z těch, kdo benefit Bonus Margin čas od času svým klientům nabízí?
  • Víte, jak se tato příležitost jmenuje a oč se jedná?
  • Víte, že velmi zřídka můžete získat ke svému vkladu Bos Margin ve výši 60%, bez ohledu na výši vkladu?

Tato příležitost jako II. šance Jaro 2021 je zde právě teď!

Od pondělí se můžete registrovat k získání Bonus Margin 60% v akci Happy Day Jaro 2021!

Přihlaste se o svůj bonusu 60 % a registrujete se ZDE
právě teď v předstihu zde:

Velikost bonusu nezávisí na velikosti vkladu – od minima 2 000 €, po neomezenou výši. Pro zajištění přednostní informace klikněte na obrázek výše! Neváhejte a registrujte se!

👉 Proč to udělat právě teď a ihned? Je to jednoduché, počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a na opozdilce se nedostane řada!

Přizpůsobte svůj money management tomuto bonusovému vkladu. Váš bonus margin vám pak otevře skvělé možnosti pro zlepšení vašeho money managementu a klidné nervy při obchodování.

Jan Richter

P.S. Burza je snad jediný byznys, kde je možno si vše vyzkoušet zdarma a nanečisto.  Vyzkoušejte si to také na demo účtu a zkuste, jak bude tento job působit na vaši psychiku. Vězte, že to může být začátek  uskutečnění vašeho vysněného životního stylu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů