Rizika obchodování a vyloučení odpovědnosti

Obchodování na základě rozdílových smluv („CFD“) a devizových transakcí („Forex“) s sebou nese vysoký stupeň rizika. Výše ​​počáteční marže je malá vzhledem k hodnotě pozice, takže transakce využívají finanční páku. Relativně malý pohyb na trhu bude mít přiměřeně větší dopad na prostředky uložené na vašem účtu. Obchodování s CFD je vysoce spekulativní a představuje významné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Měli byste pečlivě zvážit, zda je obchodování s CFD a / nebo devizami vhodné pro vás s ohledem na vaše zkušenosti, cíle, finanční zdroje a další okolnosti. GCI nabízí obchodování s CFD na akciích, tržních indexech a  futures; neobchoduje s podkladovými aktivy samotnými. Obchodování CFD s GCI proto neopravňuje obchodníka k dividendám, dodávkám nebo určitým dalším charakteristikám nákupu nebo prodeje podkladového aktiva.

Před zahájením obchodování se prosím ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechna prohlášení o vyloučení odpovědnosti a informace uvedené ve formulářích pro otevření živého účtu GCI.

GCI Financial LTD. ("GCI") nepřijímá klienty z určitých zemí, včetně Spojených států amerických. Služby společnosti GCI nejsou určeny k distribuci nebo užívání žádnými osobami v žádné zemi nebo jurisdikci, kde by taková použití nebo šíření byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Zákazník je povinen  dodržovat místní zákony nebo předpisy a zjistit podmínky, kterým podléhají.