Bezpečnostní polštář a ziskové investování

7 okolností pro kvalitní trénink mozku na peníze

Burza, podnikání, investování a peníze jsou kategorie slov, u kterých má většina populace něco jako mozkovou mlhu. Je to pro ně příliš složité, místy opředeno mýty, mystérii, nejistotou. 

Není divu, když se o těchto věcech nikde neučí! Systém (stát, společnost) nemá zájem na tom, aby byli lidé finančně gramotní a už vůbec ne, aby byli finančně svobodní a nezávislí. Systém potřebuje otroky, ovce, mentální lenochy, voliče, závisláky, a proto mlží a funguje tak, jak funguje… 

Odvážná minorita lidí se snaží jít svou cestou a hledají řešení pro jiný život, než jaký jim byl přidělen. Podnikání, investování a to, co děláme na burze, je pro 90 % populace mimo jejich hlavy, představivost i motivaci. Proto neočekávejme nadšenou podporu a pochopení. Naše cesta je prostě naše a musíme pro sebe hledat řešení, která fungují!

Peníze jsou cílem, prostředkem a středobodem lidské činnosti, které říkáme práce. Ano, peníze prostě potřebujeme, ať si o nich myslíme, co chceme. Podnikatelé a investoři vědí, že peníze se ale vydělávají procesem myšlení a práce je jen realizace toho, co se vymyslí. 

Dovolte mi malou letní vsuvku

Až se vás zima zeptá, co jste dělali v létě, budete možná překvapeni. Léto je v hlavách většiny lidí časem odpočinku, lenošení a užívání. Mnozí lidé odpočívají a lenoší celý rok, ale s užíváním je to slabší, protože na tuto činnost potřebují peníze.

Nicméně mozek je orgán, který je nutné používat a trénovat soustavně. Když dlouho lenošíte, ochabnou svaly a tělo ztrácí výkon. Trénujte nejdůležitější orgán pro výrobu peněz i v létě, aby vám na plný výkon fungoval po celý rok! Tedy pokud chcete mít dostatek peněz…

Tuším, že většina lidí se začíná děsit již jen při představě, že by měli myslet a pracovat na sobě, když je čas lenošení. Naštěstí to není váš případ, když čtete tento článek!

Ano, svět burzy, podnikání, investování a peněz je svět plný nejistoty, mystérií, překvapení a dobrodružství. Nechybí v něm adrenalin, pocity štěstí, ale někdy i náročnější okamžiky. Nehrajeme na štěstí, ale víme, že vše vytváříme vlastní hlavou a myšlením. Protože víme, že vše, co si umí naše hlava představit a čemu uvěří, toho může dosáhnout! 

Kam zaměřujeme pozornost, tam nám to roste! Že je léto a čas lenošení? Změňte toto přesvědčení, které škodí našim záměrům! Je škoda hlavu vypínat, když jsou záměry a cíle jasné a v dosahu. Je třeba znát cestu a okolnosti příběhu, který si investováním vytváříme a znát architekturu okolností světa, který je výsledkem našeho myšlení.

Mám pro vás

7 okolností pro kvalitní trénink mozku na peníze

Ano, peníze jsou bezvýhradně produktem myšlení, schopnosti myslet a používat správně hlavu. 

Podmínky na burze jsou pro všechny z nás v zásadě stejné. Vidíme stejné grafy, cenové pohyby. Můžeme poslouchat podobné zprávy. Ale hlavou se rozhodujeme, kde a jak budeme řídit své investice, jaká budeme podstupovat rizika, jaké strategie uplatníme a jaká rozhodnutí ohledně svých peněz učiníme. 

Schopnost myslet a rozhodovat se je bezvýhradně individuální. Naše možnosti a osobní podmínky pro investování jsou naprosto různé. Tak, jak neexistují dva stejné otisky prstů, tak neexistují dva shodné mozky lidí ve shodných podmínkách a situacích. 

Můžete následovat rady a postupy zkušenějších a úspěšnějších, ale vždy budete na vše sami a v podmínkách, které si umíte pro sebe a vlastní záměry vytvořit. Ať jde o podmínky finanční a majetkové, nebo prostředí, ve kterém chcete záměry uplatňovat, nebo o míru motivace, svobody, nezávislosti, času a energie, které do svých plánů a záměrů dáváte!

Ano, na burze vidíme všichni stejné ceny, grafy a podmínky pro úspěch máme stejné. Ale všechny další okolnosti jsou dílem myšlení a individuálních rozhodnutí. Proto se pro svůj úspěch a pro naplňování osobních cílů a záměrů soustřeďujte na permanentní trénink mysli. Protože pouze vaše hlava rozhoduje o vašich výsledcích a penězích. Na burze a v investování to platí naprosto zásadně!

Takže žádné letní lenošení a pracujte na sobě! Zde je (velmi stručně) oněch

7 okolností pro kvalitní trénink mozku na peníze!

1. Burza a tržní prostředí

Zjednodušeně se dám říct, že prostředí, ve kterém řídíme peníze a investice, je pro všechny účastníky stejné. Neustále vidíme na grafech cenové pohyby aktiv, jako jsou akcie, akciové indexy a další komodity, nebo měnové páry devizové burzy Forex. 

Výběr burzy, prostředí pro řízení investic, instrumentů a podmínek jsou výhradně v kompetenci investora a jako takové jsou výsledkem individuálního rozhodování. My se pohybujeme na platformě s instrumenty CFDs a Forex. Doporučujeme používat výběrově Pravidlo 1/90, kdy méně než 1 % vybraných aktiv má za následek více než 90 % toho, co se na finančních trzích odehrává.

Cílem vašeho tréninku hlavy je taková aktiva najít a soustavně s nimi pracovat. Neztrácejte čas složitostmi a zbytečnými experimenty. Aktiva, jako jsou akciové indexy SP500, DJIA, komodity Crude Oil a Gold a hlavní měnové páry s vazbou na USD, určují více než 90 % toho, co se na trzích děje a zabývat se dalšími může být ztráta času a zbytečné komplikace.

2. Sentiment

Naučte se rozumět kurzotvorným situacím a sentimentu, který určuje směr cenových pohybů téměř všeho, co na burze vidíte. To, s čím na burze obchodujete, je „sentiment“ jako odraz nálady a výsledek mixu názoru trhů a investorů. Zaměřujte se na tento výsledek a neztrácejte zbytečně čas hloubáním, čím je sentiment vytvářen. Někdy se to může zdát jasné, jindy jsou to pouze domněnky. Profitovat z domněnek nemusí být výhodné!

Natrénovat mozek, vlastní mysl a následné rozhodování na viditelný sentiment, to by měl být cíl tréninku hlavy v tomto bodě. Zjednodušujte si analytické metody podle Pravidla 90/10 a hlavně trénujte obchodní případy podle toho, co opravdu vidíte. Nikoliv podle toho, co vidět chcete, nebo co říkají ostatní. Nezapomínejte, že výsledky a peníze mají zdroj ve vaší hlavě, nikoliv v hlavě někoho jiného. Proto je tento trénink tak důležitý!

3. Pravděpodobnost

To, co chcete svůj mozek naučit, je efektivní práce s pravděpodobností. Světu vládne pravděpodobnost, nikoliv jistota! Na burze máme velkou výhodu, cenové pohyby sledovaných aktiv mohou jít pouze jedním, nebo druhým směrem. Nahoru, dolů, na sever, na jih, buy nebo sell, jiná možnost neexistuje. 

Jak obstát ve světě, jemuž vládne pravděpodobnost? Rozhodně si nekomplikujte život a neztrácejte čas hledáním složitých metod technické a fundamentální analýzy na to, že potřebujete určit výsledek pouze ze dvou možností!

Za prvé se vám to nikdy nepodaří. Za druhé úplně stačí, když se u vybraných aktiv naučíte predikovat sentiment (cenový pohyb) s úspěšností nad 60 % s tím, že cílem tréninku hlavy je výsledek predikce cenových pohybů kolem 80 %. To je pro zkušené investory zcela běžné číslo. Tak si jej pěkně trénujte!

4. Rizika

Riziko je fenomén, se kterým se musíte naučit žít, existovat a kterému se nelze vyhnout! A to ani v běžném životě a už vůbec ne v podnikání, nebo investování. Burza není výjimkou, ale je to prostředí, ve které je riziko čitelné, predikovatelné, můžete si jej spočítat a zahrnout do svých plánů. A to dokonce snadněji než v jiných systémech rozhodování. 

Jistoty jsou iluze a ten, kdo po nich touží, strká hlavu do písku. Touha mít svět pro život bez rizika, neochota rizika vnímat a umět se jim přizpůsobit, vede k nečinnosti, k doufání ve štěstí a výsledně k bídnému životu!

Vtip je v tom, že riskovat musíte, pokud chcete něčeho dosáhnout, ale nikdy vám nestojí za to přijímat riziko, které vás může připravit úplně o všechno. 

Nehrajte život, podnikání a ani investování na burze jako ruskou ruletu! Když chcete uspět, musíte v prvé řadě přežít! Pákové síly používejte jako výrobní nástroje na peníze, nikoliv jako sázkovou kancelář a budete šťastni!

Vyhnout se rizikům není z povahy věcí, které děláme, možné. To, co můžeme ovlivnit, je – jaké riziko chceme podstupovat a proč to děláme. Vždy musíme mít na paměti, že pravděpodobnost není jistota a sentiment je jako vítr – vrtkavý.

Máte skvělé nástroje pro řízení rizik – můžete pracovat s různou finanční účinností, velikostí lotů a můžete mít finanční polštář. Strategie a akce na burze jsou výsledkem toho, jak o těchto věcech přemýšlíte. Jsou individuální. Vnější rizika jsou dobře identifikovatelná, ale ta hlavní číhají v hlavě investora!

Cílem této části tréninku je tedy naučit se rizika vidět, spočítat si je, naučit se s nimi pracovat a naučit se řídit investice bezpečně a profitně. Technicky pro to máte zde, na burze CFDs a Forex, skvělé podmínky!

5. Kompetence

Obchodujte často a bezpečně! Cílem toho, co na burze děláte, je získávání kompetencí pro řízení peněz a rizikového kapitálu. 

Opakuji – cílem je učit se a získávat kompetence! A to vždy a za každých okolností. Nikdy si nemyslete, že to již umíte, nepodléhejte rutině a klamu, že jste již borci a můžete přitlačit na pilu. Tento myšlenkový model je zhoubný pro vaše peníze, protože potlačuje instinkty lovce, který chce za každých okolností přežít a až na druhém místě absolvovat úspěšný lov. Rutina zabíjí peníze a příležitosti!

Žijte svůj život na burze jako věčné studium! Buďte studenti, zvyšujte neustále kompetence, zvedejte postupně laťku, učte se nové strategie a klidně zvyšujte ambice a záměry. Ale nikdy nevypadněte z módu „učím se“ do módu „už to umím“ a nemůže se nic stát!

Mistry v každém oboru se stávají ti, kdo se neustále učí. A v jisté fázi to můžete učit jiné lidi, protože si budete dávat o to více pozor, abyste jako učitelé neselhali. Věřte mi, že tato fáze učení je nejtěžší!

6. Obchodujte často a na live účtu

Protože pouze tímto procesem se naučíte a zkušenostmi si zvyšujete kompetence. Demohraním a plkáním nad grafy nevyděláte nic a také se nic nenaučíte. Každou chvíli, kdy „nemáte čas“ na to učit se budoucímu mistrovství vydělávání peněz, považujte za promarněný čas, když jej věnujete něčemu méně přínosnému.

Úkolem této fáze tréninku je neustále učit mozek na pojmy pravděpodobnost, sentiment, rizika a práce s nimi, kompetence a práce na sobě. A hlavně – dělejte to bezpečně. Jako kvalifikovaní investoři víte, jak na to. Nezapomínejte na to, že nejlepší způsob, jak docílit štěstí, je mířit nízko!

Na druhé straně víte, že pouze v tomto podnikání a investování máte na své straně sílu dynamického složeného úročení a že vaše investování se může opřít nejen o sílu a schopnost myšlení, ale že peníze mohou narůstat i bez práce, pasívně za odměnu – to je naše třešnička na dortu, kterou si hýčkejme. Možná je to další věc, co si trénovat – naučit se zacházet s kalkulačkou, excelem a tím, co máte v hlavě?

7. Bezpečnostní polštář a ziskové investování

Začněme nezávislými názory úspěšných lidí?

Karetní hráč Kevin Lewis v knize Bringing Down the House (Jak oholit kasino) napsal toto:

„Statistika, pravděpodobnost a další okolnosti nezaručují, že budete úspěšní při každé hře a už vůbec ne při každé návštěvě kasina. Musíte se snažit mít dost peněz na to, abyste přestáli chvíle, kdy se k vám štěstí otáčí zády…“

Benjamin Graham ve své knize Inteligentní Investor proslul svým konceptem bezpečnostního polštáře. Zvláště jedna věta má v sobě nedozírnou sílu!

„Smyslem bezpečnostního polštáře je, aby člověk nepotřeboval prognózy!“  

Bezpečnostní polštář má v sobě toleranci pro chyby a manévrovací prostor. Je jediným účinným způsobem, jak obstát ve světě, jemuž vládne pravděpodobnost, nikoliv jistota.

A konečně guru inteligentních investorů Warren Buffet slíbil svým investorům, že:

„Vždy bude své investice řídit tak, aby měl vždy více než dost volných peněz pro krytí rizik. Nikdy je nevymění za příležitost vydělat více zisku oproti noci klidného spánku.“

Myslím, že ta sdělení zkušených investorů hovoří za vše a jsou zcela jasná! Na burze musíme mít vždy co nejsilnější bezpečnostní polštář, abychom mohli řídit své investice

 • s klidným spánkem v noci
 • abychom dali šanci sentimentu přetavit naše akce v zisky
 • abychom uměli podpořit ziskové akce na vlnách sentimentu
 • abychom uměli přijímat riziko a řídit ztrátové akce v klidu a s rozvahou
 • abychom uměli využít sílu, pákové efekty, burzovní cykly a dění na burze ve vlastní prospěch… 

Jak říká jeden z našich klientů – akce ve stylu „seber prachy a vypadni“! Abyste si takto mohli na burze hrát, abyste se učili být kompetentními investory, musíte začít tak, že si na live účtu uděláte maximální bezpečnostní polštář, který přiživíte bonusy a denním úročením. 

Potom stačí jen surfovat na vlnách sentimentu, pohrát si s pravděpodobností, obchodovat často, ale bezpečně. Vždy tak, aby vás jakýkoliv nezdar neodradil a neničil motivaci a morálku.

Recept na to je mít bezpečnostní polštář, obchodovat často a bezpečně, získat podporu v síle dynamického složeného úročení a neustále učit a trénovat svou hlavu pro dosažení chtěných záměrů. Kompetence jednotlivce má původ v jeho hlavě, nikoliv v prostředí burzy, které je pro nás všechny stejné!

Právě teď je stále ještě příležitost pořídit si skvělý bezpečnostní polštář v praxi!


Úročení a bonus, bezpečnostní polštář v praxi!

Abyste mohli na Live účtu začít hned s minimální mírou rizika, velikost vlastního kapitálu totiž můžete chytře navýšit cizím kapitálem, který vám v obchodování pomůže zvýšit bezpečnost. Společnost Goldstarway vám právě teď umožní doplnit vlastní vklad bonusovým cizím kapitálem zvaným Bonus Margin, který můžete použít na krytí marginů a otevřených pozic. Právě teď můžete využít speciální jednorázové akce. Využijte skvělé podmínky bonusů pro obchodování ve výši 50 až 80 % a úročení vlastního jmění 8 až 12 % p.a. na denní bázi.

Dáváme tyto podmínky, které platí pro nové i stávající účty:

Nové vklady pod 10.000 eur bonus 50 % a úročení 8 % p.a.
Nové vklady nad 10.000 eur bonus 60 % a úročení 10 % p.a.
Nové vklady nad 20.000 eur bonus 80 % a úročení 12 % p.a.

POZOR: Je zcela jisté, že tyto podmínky jsou dočasné a že úročení pro nové vkladatele půjde dolů s tím, jak bude klesat inflace. Ale je předpoklad, že těm, kteří mají tyto podmínky zajištěny, zůstanou!

Goldstarway již v minulosti umožňovalo dlouhodobě využívat nadstandardní úročení vlastních prostředků na tradingovém účtu, a kromě toho v rámci akcí Goldstarway Happy Day přidává klientům ke vkladům na stávající tradingový účet nebo při založení nového obchodního účtu Bonus Trading Margin, což je cizí kapitál pro obchodování. Klient může Bonus Margin využít pro krytí margin při obchodování a chytře si tak navýšit svůj obchodní kapitál.

Velký účet současně s rozumnou velikostí obchodů a častým obchodováním malých obchodních pozic přispívá ke klidu, psychické pohodě a bezpečí při vašem tradingu. Úročí se vklady klienta, zisky získané při obchodování a úroky z úroků! Jedná se tedy o složené úročení, a navíc se úroky připisují na účet denně (na MT4 měsíčně), takže při rozumném obchodování vám úrok plně pokryje většinu poplatků včetně poplatku swap za držení otevřené pozice přes noc.

Super-příležitost, která umožní investovat chytře, bezpečně a ziskově!

Společnost Goldstarway-GCI si byla vědoma obtížné situace, do které se vlivem vnějšího prostředí mohou dostat všichni, kdo si svou prací, podnikáním nebo spekulacemi zajistili pro budoucnost rizikový kapitál, který díky enormní inflaci ve světě i u nás ztrácel svou hodnotu. Proto jsme vám nabídli mimořádně silnou pomocnou ruku a i když se již situace zlepšuje, stále tyto podmínky udržujeme!

Čtenářům tohoto článku umožňujeme si přednostně zajistit bonus, který vám může pomoci v boji s inflací. Pro krytí své marže přímo na Live účtu můžete využít cizí kapitál a ve skutečnosti neohrozit prakticky nic z vašeho osobního vkladu. 8, 10 až 12% úročení navíc umožňuje trvalý růst vašeho rizikového kapitálu. Výsledek může být přes 20 % p.a. plus to, co naobchodujete!

Je jisté, že pro nové účty a vkladatele na účty již existující, je tato příležitost ojedinělá a pouze v tomto čase. Využijte ji proto právě teď!

Bonus pro Live trading je rizikový kapitál navíc, který obdržíte zdarma a bez závazků ke svému vkladu na stávající, nebo nově založený účet. Můžete jej používat pro obchodování a krytí margin u svých otevřených burzovních pozic. Bonus pro Live trading sice nelze vybírat a nelze s ním obchodovat bez vlastního kapitálu (to znamená, že není možné poslat si své peníze zpět a obchodovat pouze s bonusem), ale je to pro klienty Goldstarway jedinečná podpora obchodování. Úroky jsou připisovány na denní bázi jako 1/365 roční úrokové míry a je úročen celý zůstatek účtu, to jest vklad, úroky i průběžné zisky a to na principu složeného úročení (u MT4 na měsíční bázi 1/12)!

Tyto podmínky nikde jinde neobdržíte a jsou garantovány silným spojenectvím a tradicí aliance GSW-GCI. Naše finanční situace je výborná, vklady jsou pojištěné a převody peněz, vklady i výběry fungují bez problémů. Ověřte si tato fakta ve vaší komunitě traderů!

Bonus lze použít bez omezení a limitu vkladů pro nové i stávající účty v obou obchodních systémech (ActT a MT4) v měně EUR, nebo USD. I v tom nepravděpodobném případě, že byste bonus margin vyčerpali v důsledku neopatrného obchodování, darovaný kapitál nemusíte vracet a společnost od vás nepožaduje žádnou náhradu. Prostě skvělé řešení, kladivo na inflaci a chytrý investiční postup!

Happy Day › rezervujte si bonus 50, 60 nebo 80 % s úročením vašeho kapitálu 8, 10 až 12 % p.a. ZDE!

Velikost bonusu závisí na velikosti vkladu – od minima 2 000 € ($) po neomezenou výši získáte 50 až 80% Bonus Margin a úrok 8 až 12 % p.a. Pro další informace klikněte na obrázek výše!

Je důležité dodržovat zásady správného money managementu. K tomu vám dopomůže váš vklad a cizí kapitál v podobě Bonus Margin. Je to jednoduché, takže proč to neudělat právě teď a ihned? Počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a již teď víme, že zájem bude opravdu velký!

Využijte možnost navýšit svůj disponibilní kapitál a přizpůsobit svůj money management s využitím bonusového vkladu!

Jan Richter

P.S. A kdybyste s tradingem právě začínali, nebo chtěli začít, doporučuji vyzkoušet si to zdarma a bez závazků také na demo účtu. I s jeho pomocí můžete získávat návyky k ziskovému jednání a budoucím příjmům třeba právě z tradingu.

 

Komentáře
 1. Jan Ježek napsal:

  Dobrý den, zdravím,
  již také uvažuji, že to u GSW zkusím, protože jsem doposud obchodoval na jiné
  platformě a v mém věku 80ti let se přeorientovat na něco jiného bude složité. A protože dost dobře nerozumím platformě (i když J. Mazur tvrdí opak),proto
  jsem to probíral s vaší kolegyní a zjistil, že to sám nedám. Snad se mi podaří
  někoho umluvit, že mi to pomůže nainstalovat a využít tuto vaší skvělou
  nabídku.

  Zdraví Honza Ježek

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů