Chytrý RISKMANAGEMENT, který vydělá PENÍZE!

I když leckdo říká, že burza je stabilní a neměnná, ti, kdo obchodují více let vědí, že na burze se střídají období klidu s obdobími nervozity a turbulencí. Je to podobné, jako známé cenové cykly u burzovních aktiv. A právě nyní se nachází burza v takovém období nejistoty. Co to znamená pro náš trading? Je nebezpečnější obchodovat v rozbouřených vodách, nebo je možné i za těchto podmínek vítězit?

Co způsobuje situace, kdy se na burze mění klid v nervozitu, kdy přestávají platit obvyklé korelace a volatilita prudce roste? Více informací můžeme získat například z grafu indexu volatility VIX, který je měřítkem volatility na trzích. Je odvozen od implicitní volatility opcí na americkém akciovém indexu S&P500. Podívejte se na obrázek vývoje indexu volatility VIX indexu S&P500 od roku 1990:

Zdroj: tradingview.com. Pro větší zobrazení klikněte na obrázek.

Volatilita znamená vlastně pohyblivost ceny daného aktiva (v našem případě indexu vyjadřující cenu akcií 500 nejvýznamnějších podniků akcií kotovaných na americké burze). Ukazuje, jak moc a jak často se cena mění. Je-li volatilita velká, cena se pohybuje rychle a výrazně, index VIX roste. Je-li malá, cena se pohybuje pomalu a táhle, index VIX klesá.

Index VIX nazývaný někdy „Index strachu“ je tak dobrým ukazatelem historických událostí, které ovlivňují dění na burze. Období deseti let od roku 2010–2020 je charakterizováno relativním klidem, VIX krátkodobě vystoupal pouze v dobách rozhodování FEDu o kvantitativním uvolňování, při volbách amerických prezidentů, kontroverzních vyjádřeních D. Trumpa nebo velkých přírodních katastrofách.

Absolutně nejvyšší hodnoty dosáhnul VIX v říjnu 2008, kdy vypukla poslední světová hospodářská krize spojená s pádem 4. největší americké investiční banky Lehman Brothers, americkou hypoteční krizí a následně vyvolanou celosvětovou finanční krizí a velkou recesí.

Druhé nejvyšší high je na grafu patrné v březnu 2020, kdy svět zachvátila pandemie Covid 19.

Růst nervozity na burze je patrný i v současných měsících poznamenaných sice uvolněním pandemie Covid 19, ale naopak růstem napětí ve světě v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Klidu nepřispívá ani růst úrokových sazeb iniciovaný řadou centrálních bank ve snaze stlačit rostoucí inflaci ve většině zemí.

Je možné i v období strachu úspěšně obchodovat?

  • Jak se projevuje míra rizika při našem běžném tradingu s růstem volatility?
  • Lze čelit rizikům při tradingu na burze v době vysoké volatility?
  • Jak můžete přizpůsobit svůj obchodní styl a bezpečně proplout obdobím zvýšené volatility?

S volatilitou roste míra rizika. Je-li velká volatilita, rizikovost se zvyšuje, je-li malá, snižuje se. Různá aktiva se v průběhu období nervozity na burze chovají různě. Některá aktiva si zachovávají obvyklou volatilitu bez ohledu na vnější podmínky, jiná reagují velmi citlivě na změnu sentimentu a růst rizik.

Pro dobu vysoké volatility a nejistoty existují dva léky, které mohou zabránit ztrátě vašeho kapitálu a udržet váš trading úspěšný a ziskový:

  1. Přizpůsobte styl tradingu a volbu aktiv velikosti vlastního kapitálu
  2. Přizpůsobte velikost obchodů finanční účinnosti aktiv a velikosti vlastního kapitálu

Obecně lze tyto dva body shrnout pod doporučení:

* Dodržujte za každých okolností správný Risk Management.

* To platí i pro období relativního klidu na burzách

Pod pojmem Risk Management si většina lidí představí složité matematické vzorce, poměry a vztahy mezi nejrůznějšími tajuplnými veličinami… Také už jen samotný pojem „řízení rizik“ spoustě lidí navodí husí kůži. Ve skutečnosti to všechno může být mnohem jednodušší. Abyste efektivně řídili rizika na svém burzovním účtu, skutečně nepotřebujete vysokou školu ani rozsáhlé znalosti finanční matematiky.

Řízení rizik se všeobecně týká přibližně tří oblastí, které s ním souvisí. Každá z těchto oblastí je specifická z hlediska toho, jak přesně jsou její veličiny měřitelné, kvantifikovatelné a jak se s nimi dá matematicky pracovat. Jinými slovy – jak je můžete ovlivnit, nebo alespoň jim porozumět.

Dají se rozdělit v pomyslné škále na objektivní faktory, které můžeme posoudit a řídit je, a subjektivní charakteristiky, které souvisejí spíše s osobností online obchodníka. Pojďme se na ně společně podívat.

Ovlivnitelné faktory a Risk Management

Do této kategorie patří činitele, které můžete jako trader vždy ovlivnit bez ohledu na vnější podmínky. Které faktory to jsou?

  1. Volba aktiv se správnou Finanční účinností je jeden z prvků Money Managementu, který máte pod kontrolou výhradně vy sami a nikdo jiný. Finanční účinnost je vlastně finanční agresivita aktiv, která určuje váš zisk či ztrátu z každého obchodu, které realizujete díky cenovému pohybu. Sledujeme zde tržní prostor v pips, ticích či centech cenového pohybu, v rámci kterých můžete realizovat zisk nebo ztrátu. V době vysoké volatility na trzích se vyvarujeme velmi agresívních aktiv, jako jsou indexy DAX30, NASDAQ, možná i DJIA nebo ropa. Soustřeďme se raději na měnové páry, které obvykle netrpí velkou změnou volatility ve vazbě na vnější vlivy.
  2. Dalším faktorem je velikost obchodu, tedy počet lotů, které do obchodu vložíte. Tento faktor je velmi důležitý, protože se jedná o druhý prvek Money Managementu, který máte pod kontrolou. Obchodujete-li s finančně více agresívním aktivem, je vhodné zmenšit velikost otevřených pozic v závislosti na agresivitě aktiva, ale také na velikosti vašeho rizikového kapitálu na burze. Jen hazardér otevírá obchody 1 lot na NASDAQ při vlastním kapitálu 2000 $. Výsledkem bude s vysokou pravděpodobností zvuk, který nechceme slyšet – Margin Call.

Svým způsobem sem ještě patří také finanční páka. Finanční páka je poměr velikosti vratné zálohy (marginu), který požaduje broker k tomu, aby vám poskytl přístup k celému kontraktu, tedy velikosti 1 kontraktu (lotu) vyjádřeného v penězích, počtu akcií a podobně. Margin vám broker po ukončení pozice vrátí. Finanční páka je důležitá tehdy, když hlídáte poměr peněz vynaložených na marginy vůči celkové výši vašeho burzovního konta. Nařízení evropské komise ESMA před pěti lety učinilo pro evropské brokery a jejich klienty tento aspekt mnohem důležitější. Omezilo totiž finanční páku na 1:30, což významně zvýšilo požadavky na margin (mnohdy více než desetkrát oproti původně poskytované páce). Tím zároveň stoupla výhoda využití mimoevropských brokerů, kteří touto regulací nejsou postiženi, a mohou si dovolit nabízet mnohem větší finanční páku, například až 1:400.

Mnohem důležitější je sledovat reálnou finanční ztrátu z otevřených ztrátových pozic, než využitou margin. Obě veličiny lze přesně dopředu vypočítat a vyčíslit. Stojí na jedné straně pomyslné škály „vyčíslitelnosti“ vlivů, které mají na úspěšný trading vliv.

Subjektivní a méně ovlivnitelné faktory – Práce s pravděpodobností

Na obrázku je zobrazena klasická definice pravděpodobnosti. Zapomeňme ale teď na matematické teorie, věnujme se raději burze. Určení pravděpodobnosti toho, kam se bude cena v nejbližší budoucnosti vyvíjet, se nachází na pomyslné škále „vyčíslitelnosti“ vlivů, které působí na online obchodování, někde uprostřed.

Pravděpodobnost cenového pohybu můžete určit s větší nebo menší mírou. Prostě odhadujete, že cena aktiva půjde nahoru nebo dolů s nějakou pravděpodobností. Stoprocentní jistotu ale nikdy nemáte.

Pravděpodobnost určitého cenového vývoje můžeme posoudit na základě faktorů, které sice mohou být zjevné, ale ne každý je vnímá stejně.

Typickým příkladem může být trend. Máme-li na grafu jasný trend, pak je velká pravděpodobnost toho, že jej většina obchodníků vnímá v zásadě stejně, ale drobné nuance se už mohou u různých obchodníků lišit. Pravděpodobnost toho, že nastane nějaký cenový vývoj na grafu prostě nelze určit úplně přesně.

Existují nástroje, které nám pomáhají zvýšit pravděpodobnost úspěšného odhadu. Těmito nástroji jsou např. technická a situační analýza, která nám pomůže stanovit cenový trend a bariéry, které jej mohou zastavit. Pravděpodobnost tedy můžeme pouze odhadovat, a být v tom, na základě svých zkušeností, více nebo méně úspěšní. Ale o zcela přesném určení nějakého vývoje si bohužel mohou nechat zdát i ti nejlepší online obchodníci.

V online obchodování a řízení rizik na burze jsou některé faktory, které můžete mít zcela pod kontrolou. Moc jich není, ale o to více byste je měli využívat. Zbývá ale ještě jeden důležitý faktor řízení rizik. A tím je řízení vlastní hlavy.

Risk Management a vlastní psychologie

Risk management je velmi silně provázán s psychologií online tradera. Individuální psychologie každého člověka je abstraktní veličina. Bavíme se zde o charakterových rysech a návycích, které silně ovlivňují, zdali bude jednotlivec na burze úspěšný, nebo nebude. Navíc se tyto osobnostní rysy v čase vyvíjí.

Už jste slyšeli větu „zisk se rodí v hlavě“?

Jestli na burze vyděláte nebo proděláte je dáno vaší schopností co nejlépe vyhodnotit objektivní situaci na burze, jestli máte znalosti a dovednosti, nebo nemáte. Nebo jak moc je máte… Pokud se budete na burze pohybovat dostatečně dlouho, pak zjistíte, že je to právě vaše psychologie, která stojí nad burzou a ovlivňuje vaše jednání nejen v tradingu, ale i v soukromém životě. Uvidíte, že se burza sice časem v důsledku velkých fundamentů mění, ale po uklidnění se vždy volatilita i finanční účinnost aktiv vrací do vyjetých kolejí. Je dobré to vědět.

Vlastní psychologie je u každého člověka unikátní a tento faktor nelze zaškatulkovat nebo nějak jednoznačně vyhodnotit. Tím se samozřejmě stává mnohem hůře „uchopitelným“ nástrojem pro práci na vlastním úspěchu. Zdravou psychologii nezískáte studiem seminářů o burze, nebo v příručkách technické analýzy. Zdravou psychologii si musíte vypěstovat sami – a věřte, je to dlouhý proces, který by vystačil na několik odborných publikací.

Důležitá otázka při vstupu na burzu je PROČ?

Co nás všechny vede k tomu, že chceme obchodovat na burze? Pro většinu lidí je to finanční a časová svoboda. Chceme vydělávat velké peníze z pohodlí domova. Mnoho lidí se ale na burze trápí jako věční začátečníci. Nedokážou rozeznat důležité informace od nepodstatných a zejména nemají „srovnány v hlavě“ priority a životní postoje. Schopnost mít dobré vztahy, koordinovat pracovní a byznysový život s rodinným a další osobnostní prvky jsou jakoby na pozadí našich rozhodovacích procesů na burze.

Abyste byli na burze úspěšní, je potřeba mít srovnaný osobní život, znát své priority a zejména své slabé a silné charakterové stránky. Rozvoj těch silných a zkrocení těch slabých charakterových rysů bude dlouhodobě tím nejpevnějším stavebním kamenem vaší burzovní kariéry.

Technickou analýzu se můžete naučit. Ale vyrovnanou psychiku si musíte vybudovat a „zažít“.

Mnoho začátečníků zůstává dlouhou dobu aktivní na svém Demo účtu, na kterém se snaží naučit ovládání platformy, „nakoukat“ burzovní chování a naučit se obchodování. Nic proti tomu, než začnete obchodovat na Live účtu, je nutné platformu znát a dobře ovládat. Ale Riskmanagement se na Demu nenaučíte, protože si zaděláte na špatné návyky. Přejdete-li z Demo účtu na Live po několika týdnech nebo měsících a budete hned zpočátku dodržovat správný Risk management, jste na nejlepší cestě nepřijít o svůj rizikový kapitál a stát se úspěšným traderem.

A na závěr ještě jeden velmi důležitý faktor, který bývá velmi často opomíjen. Je to velikost vlastního kapitálu. Úzce souvisí s množstvím a velikostí otevřených pozic, které bychom za každých okolností měli přizpůsobit velikosti vlastního kapitálu, ale také s agresivností obchodovaných aktiv. Je to tedy další faktor, který umíme spočítat a ovlivnit. Anebo si nechat trošku pomoci…

Existují brokeři, kteří k vašemu vloženému kapitálu umí přidat tzv. Trading Bonus margin, který vám umožní pracovat s vyšším „cizím“ kapitálem, jako by byl váš vlastní, a omezit tak například rizika čerpání vratné margin z vlastního obchodního kapitálu. Tuto možnost si však mohou dovolit jen kapitálově silné společnosti. Je jasné, že vybrat tyto peníze nemůžete. Avšak zisky, které z bonusového vkladu vytvoříte, už vybrat můžete!

  • Víte, že společnost Goldstarway je jednou z těch, kdo benefit Bonus Margin čas od času svým klientům nabízí?
  • Víte, jak se tato příležitost jmenuje a oč se jedná?

Získali jsme možnost právě dnes nabídnout čtenářům tohoto článku registraci pro tento Happy Day ZDE.

Zajistěte si registraci pro svůj bonus 40 až 70 % právě teď ZDE:

Nyní platné podmínky pro Goldstarway Happy Day zjistíte po kliknutí na obrázek.

Je důležité dodržovat zásady správného Risk managementu. K tomu vám dopomůže váš vklad a cizí kapitál v podobě Bonus Margin. Je to jednoduché, takže proč to neudělat právě teď a ihned? Počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a již teď víme, že zájem bude opravdu velký!

Jan Richter

P.S. A kdybyste s tradingem právě začínali, nebo chtěli začít, doporučuji vyzkoušet si to zdarma a bez závazků také na demo účtu. I s jeho pomocí můžete získávat návyky k ziskovému jednání a vyzkoušet si vaši podnikatelskou strategii a risk management zdarma a bez rizika finanční ztráty.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů