Jasné řešení pro vaše peníze ➔ CHYTRÝ RISK MANAGEMENT!

 ➔ O ČEM JE CHYTRÝ RISK MANAGEMENT?

Většina z vás už slyšela informaci, že burza je jediný byznys na světě, kde lze rizika přesně spočítat, vyčíslit a rozhodnout se, do jaké míry je budeme podstupovat. Je to výhoda, kterou vám neposkytne žádný jiný druh obchodu, nebo podnikání. Navíc – burza nabízí pro rozhodování podnikatele o obchodu jen dvě možnosti: cena může v budoucnu buď růst, nebo klesat. A co je naprosto unikátní – vydělat můžeme na obou těchto typech cenových pohybů.

Vypadá to naprosto jednoduše a člověk by se až divil, proč na burze obchoduje tak málo lidí, a zejména – proč jen malá část z nich je dlouhodobě úspěšná? Důvody mohou být tři:

  • Nováček – trader nedodržuje správný risk management
  • Nováček – trader není dostatečně osobnostně vyzrálý s jasně nastavenou psychikou pro trading
  • Nováček – trader se snaží využít burzu jako ruletu k rychlému zbohatnutí

V praxi těch důvodů může být ještě více, ale v dnešním článku se zaměříme hlavně na první dva. Třetí důvod popisuje hazardéry a gamblery, kteří burzu neberou jako seriózní podnikání. Není jim pomoci, jsou odkázáni ke ztrátě vložených prostředků, a nemá smysl se jimi zabývat.

Risk management můžeme definovat jako soubor opatření, která přijímáme s cílem omezit rozsah rizik, která nám přirozeně plynou z otevírání obchodních pozic na burze.

V risk managementu, tedy řízení rizik při tradingu, můžeme vymezit tři oblasti:

  • Oblast 1: risk management a zisk či ztráta
  • Oblast 2: risk management a pravděpodobnost
  • Oblast 3: risk management a vlastní psychologie

Oblast 1 zahrnuje faktory, které lze přesně dopředu vypočítat a kvantifikovat. Zisk či ztráta stojí na jedné straně pomyslné škály „vyčíslitelnosti“ vlivů, které mají na úspěšný trading vliv. Je to jednoduché a většinou vám k výpočtu zisku či ztráty postačí měřicí kříž v grafu a jednoduchá násobilka.

Oblast 2 je určení míry pravděpodobnosti nějakého cenového pohybu, kterou můžete při sledování pohybů cen aktiv určit. To už je složitější, protože pravděpodobnost pohybu cen je ovlivňována řadou faktorů – technických i fundamentálních.

Oblast 3 patří také k faktorům výrazně ovlivňujícím úspěšnost vašeho obchodování, a je to vlastní psychologie. Možná se ptáte, jak s řízením rizik souvisí psychologie obchodníka… Zdá se, že vlastní psychika je nejlépe ovlivnitelná traderem, ale věřte, že patří mezi nejčastěji citovaný vliv na úspěšnost začínajícího tradera. Věřím, že vám dokážu přiblížit, jak moc jsou tyto veličiny provázány.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které musíte vzít v úvahu při svém obchodování, je finanční účinnost aktiva. V mnoha zdrojích se dozvíte o finanční páce na burze, ale ta ve skutečnosti není vůbec tak důležitá, jak se zdá.  Mnohem důležitější je finanční účinnost, nebo též finanční agresivita každého aktiva. O co se jedná?

Finanční účinnost lze jednoduše definovat jako částku, kterou na svém účtu vyděláte nebo proděláte za určitý čas, když se cena instrumentu, na kterém máte otevřenou obchodní pozici, pohne. V praxi můžeme sledovat například pohyb ceny různých aktiv na denním grafu a porovnat velikost jejich cenového pohybu za stejné období. Zjistíte, že zisk, nebo ztráta může být na různých aktivech ve stejném období značně rozdílná a závisí právě na finanční účinnosti daného aktiva.

Proč je finanční účinnost důležitá a proč ji sledovat?

Finanční účinnost aktiva ve spojení s počtem lotů, které máte ve své obchodní pozici otevřeny, jsou hlavními parametry, které můžete sami ovlivnit, a které rozhodují o vašem zisku či ztrátě v daném obchodu.

Počet lotů je velmi důležitým parametrem risk managementu, který máte absolutně pod kontrolou, vlastně jedním z mála těchto parametrů. Stejně důležitý je i výběr aktiva, které se rozhodnete obchodovat. Záleží jen na vás, kolik lotů na kterém aktivu v daném obchodě otevřete. O to jsou tyto parametry důležitější! Význam počtu lotů roste v kombinaci s finanční účinností aktiva a je důležitý pro money a risk management.

Jak lze znázornit finanční účinnost v praxi?

Pro lepší porozumění finanční účinnosti si prohlédněte obrázek dvou aktiv s denními grafy. Velikost změny ceny obou aktiv vztažených k obchodu 1 lot za období od 9. 3. do 27. 3. 2022 jsme změřili na platformě Goldstarway měřicím křížem. Na grafu vlevo je agresívní německý akciový index DAX30. Změna ceny za 22 sledovaných dnů je 12.513,5 $ / 1 lot. Změna ceny na pravém grafu pro americký akciový index S&P500 je za stejné období „pouze“ 2.446,85 $ / 1 lot. Akciový index DAX30 má tedy více než 5x vyšší finanční účinnost, než index S&P500. Přitom finanční páka je u obou porovnávaných aktiv stejná.

Pro plnou velikost zobrazení klikněte na obrázek.

Pro DAX30 byste proto měli volit minimálně 5x (lépe 10x) menší velikost obchodů, než jakou byste si při správném money managementu mohli „dovolit“ u S&P500.

Tenhle fakt si hodně nováčků neuvědomuje a zažívá proto při obchodování DAX30 na malých účtech nejhorší zvukový signál, který žádný trader nechce slyšet – totiž oznámení pro Margin Call.

Další důležitý faktor je leverage trendu

O co se jedná? Leverage (páka) trendu je zesilující efekt cenového trendu, který souvisí s prudkostí trendu a šířkou trendového kanálu. Když je sklon trendu prudký a trendový kanál je široký, tak je pravděpodobné, že cenový pohyb v souladu s trendem bude dost významný a vy na něm můžete pěkně vydělat. Pokud vstupujete na nízkých hodnotách uptrendu do pozice BUY, nebo na vysokých hodnotách downtrendu do pozice SELL, pak by měl být prostor pro negativní pohyb proti trendu naopak relativně dost malý. V takovém případě hovoří leverage trendu ve váš prospěch.

Osobní psychologie a mentalita obchodníka

To, jak kvalitně pracuje naše hlava v náš prospěch a ve prospěch našeho burzovního snažení, je velmi důležité. Možná nejdůležitější vlastnost při tradingu vůbec. Někdo má tento proces pod kontrolou více a někdo méně. My bychom to mohli nazvat jako „osobnostní vyzrálost“.

Jak se pozná duševně, nebo osobnostně vyzrálý člověk, jehož mentalita mu na burze více prospívá, než škodí?

Osobnostně vyzrálý člověk má dobrou představu o svém EGU. Není hazardér, nemá přehnané sebevědomí, ale ani se nepodceňuje. Nechce vydělat za každou cenu a umí dodržet svůj obchodní plán, tedy na jakém aktivu, kdy, v jaké situaci a s jak velkou pozicí vstupuje do obchodu. Důležité je vědět, jak se budu chovat v případě, že se obchod obrátí proti mně, i v případě, když se cena aktiva začne rychle pohybovat „naším“ směrem. Osobní vyzrálost tradera se ale pozná teprve na Live účtu při práci s reálným kapitálem. Na Demo účtu si můžeme říkat stokrát, že pracujeme stejně, jako by šlo o reálné peníze. Jakmile však uvidíme na Live účtu první skutečné zisky či ztráty našeho vlastního kapitálu, hlava začne pracovat jinak. Zažil to každý, kdo pracuje, nebo někdy pracoval, se živým obchodním účtem.

Jaké si určit osobní cíle po vašem vstupu na burze?

Vaším cílem pro první období na burze by mělo být přežití. Na webu známého brokera působícího i v České republice se dočtete, že 83 % jeho klientů je při obchodování ztrátových. Snažte se, abyste byli dlouhodobě v oněch zbývajících 17 %. Není důležité vydělat za týden tisíce dolarů na svém účtu, ale udržet se konzistentně v zisku jednotek až desítek procent ročně po dlouhou dobu. Mimochodem – například 20 % zhodnocení tradingového účtu ročně je zcela mimo možnosti jakékoli banky a s přehledem umí porazit i současnou katastrofálně rostoucí inflaci.

Teprve až se s burzou náležitě seznámíte, další významnou fází by mělo být opatrné kumulování zisků na vašem účtu. O vybírání peněz byste neměli až tak moc uvažovat.

Třetím krokem by mělo být zhodnocení vašeho účtu o 100 %. Není důležité, abyste tenhle krok zvládli za pár měsíců. Může to trvat i nějaký ten rok, než tohoto cíle dosáhnete, ale dá se říci, že pak jste „za vodou“ a přecházíte do čtvrté fáze.

Čtvrtá fáze je pak závěrečná. Čtvrtá fáze může trvat tak dlouho, jak se vám zachce. V tuto chvíli jste „v důchodu mladí a bohatí“. Jste tam, kde jste chtěli být, a to je obrovský úspěch. Gratulujeme vám, ale nezapomeňte na neustálou pokoru před burzou.

Důležitým faktorem, který významně ovlivňuje váš risk management, je také velikost vašeho obchodního účtu.

Pokud máte malý účet do 10.000 dolarů (EUR) operačního kapitálu, nebo obecně v řádu jednotek tisíc dolarů či eur, nemá smysl uvažovat nad tím, že vás bude váš online trading živit. Takovýto účet můžete s výhodou využít pro vaši výuku a formování psychologie při obchodování s reálnými penězi. Uvidíte, že vaše hlava reaguje úplně jinak než při obchodování na Demo účtu. Ztráta, nad kterou se na Demo účtu ani nepozastavíte, dokáže na Live účtu způsobit bezesnou noc.

S velkým účtem nad 10.000 dolarů (EUR) operačního kapitálu už můžete při rozumném tradingu také posílat část svých zisků „domů“. I zde je ale vhodnější využít princip složeného úročení, to je využít zisků k navýšení velikosti vašich obchodů při stálém dodržení risk managementu. Doporučená velikost obchodů je 0,5-1 % z velikosti vašeho účtu.

Pokud máte k dispozici větší objem kapitálu a s tradingem začínáte, je rozumné obchodovat raději častěji s malou velikostí otevřených obchodů (třeba 0,2-0,3 lot / 10.000 $ na účtu, abyste mohli řídit otevřené pozice a případně dokoupit v situaci, která je pro to vhodná), učit se vstupovat do obchodů a vystupovat z obchodních pozic, a hlavně trénovat svou psychiku.

Závěrem

Veškeré zásady v tomto článku, ač se zdají být až podezřele jednoduché a přímočaré, skutečně fungují. Největší díl risk managementu se skrývá ve vaší hlavě. Nazývá se disciplína, pokora, chladná hlava a schopnost jasně přemýšlet.

Velmi dobrá zpráva je, že všechny tyto prvky risk managementu máte ve své moci. Špatnou zprávou je možná fakt, že tyto prvky risk managementu máte v moci pouze vyZisk tvoříte ve vaší hlavě.

Pokud vaše hlava dosud není nastavena na větší obchody, a přesto byste rádi na burze zhodnocovali svůj rizikový kapitál, můžete také zvolit odlišnou cestu a najít si úspěšného tradera, který v rámci Multiterminal tradingu bude zhodnocovat váš rizikový kapitál.

Anebo naopak – jste-li dlouhodobě úspěšný trader, umíte dlouhodobě navyšovat svůj obchodní kapitál a uvažujete o tom, že burza by se mohla stát vaším předmětem podnikání, proč tedy neumožnit využití vašeho know-how jiným, kteří mají prostředky, ale nemají čas nebo možnost kontinuálně obchodovat?

V každém případě však budete potřebovat vy nebo váš potenciální investor kapitál pro svůj obchodní účet. Dobrá zpráva je, že pro krytí vratné zálohy margin nemusíte používat své vlastní prostředky. Goldstarway vám jako jedna z mála společností umožňuje čas od času získat formou Bonus Margin cizí kapitál v rozsahu +40 až +70 % k vašemu vlastnímu vkladu, kterým můžete navýšit svůj disponibilní kapitál a posílit tak svůj money management.

Naše společnost umožňuje stávajícím i novým klientům účastnit se speciálních akcí Goldstarway Happy day, díky kterým můžete pro krytí své marže přímo na Live účtu využít cizí kapitál a ve skutečnosti neohrozit prakticky nic z vašeho osobního vkladu. Bonus Margin 40-70 % (podle výše vašeho vkladu pro Live trading) je rizikový kapitál navíc, který obdržíte zdarma a bez závazků ke svému vkladu na stávající, nebo nově založený účet. Můžete jej používat pro obchodování a krytí svých otevřených burzovních pozic. Bonus pro Live trading sice nelze vybírat a nelze s ním obchodovat bez vlastního kapitálu (to znamená, že není možné poslat si své peníze zpět a obchodovat pouze s bonusem), ale je to pro klienty Goldstarway jedinečná podpora obchodování. Bonus lze použít bez omezení a limitu vkladů pro nové i stávající účty v obou obchodních systémech (ActT a MT4) v měně EUR, nebo USD.

Jak můžete tento Bonus Margin získat?

Jednoduše se zaregistrujte na tuto bonusovou akci Happy Day s bonusem 40 až 70 %  ZDE:

Pro registraci klikněte na obrázek výše!

Je důležité dodržovat zásady správného money managementu. K tomu vám dopomůže váš vklad a cizí kapitál v podobě Bonus Margin. Je to jednoduché, takže proč to neudělat právě teď a ihned? Počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a již teď víme, že zájem bude opravdu velký!

Jan Richter

P.S. A kdybyste s tradingem právě začínali, nebo chtěli začít, doporučuji vyzkoušet si to zdarma a bez závazků také na demo účtu. I s jeho pomocí můžete získávat návyky k ziskovému jednání a vyzkoušet si vaši podnikatelskou strategii a risk management zdarma a bez rizika finanční ztráty.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů