Na velikosti záleží! Pohled do hlubin obchodování

Přejít z demo účtu na live obchodování je pro většinu lidí přirozeným krokem po období, kdy se na demu naučí „vydělávat peníze“. Ujistí se, že to umí a jdou na věc. Mnozí obchodníci si však založí menší live účet s myšlenkou minimalizovat riziko. Potom však riskují, aby vydělali více peněz. Ambice a realita se někdy rozcházejí…

Tento článek se zaměřuje na to, jak velikost účtu, ambice, schopnost řízení rizik a další okolnosti ovlivňují výsledky obchodování.


Důležité faktory ovlivňující výsledky na burze

Výsledky na burze jsou ovlivněny mnoha faktory, od objektivních po subjektivní, a asi by vydaly na celou knihu. Zkusíme si stručně vyjmenovat ty nejdůležitější tak, jak nám to článek umožní. Čtěte pozorně, ďábel se skrývá v detailu, který se možná týká i vás a vašich peněz!

Tržní podmínky vers. naše výsledky na burze

Na burze se pohybujeme v tržních objektivních podmínkách, které nepřechytračíme. Je třeba jim rozumět a přizpůsobit jim strategie rozhodování a jednání.

Jsou to parametry CFDs a Forex platformy a obchodního prostředí, ve kterém můžeme s využitím finanční páky realizovat obchody a spekulace v tržním prostředí burzy. K dispozici máme světové akcie, nejlikvidnější komodity a hlavní měnové páry devizové burzy Forex. To znáte, to je nabídka. Jsou to volitelná aktiva, prostředky pro cestu k penězům. Jaká aktiva si zvolíte a jak jim rozumíte, takové budoucí výsledky předjímáte! To jen pro připomenutí, to byste již měli znát.

To, s čím na burze „obchodujeme“, je sentiment – to jest nálada finančního trhu, která rozpohybuje cenové úrovně vybraných aktiv jedním, nebo druhým směrem. Chtějme znát podmínky trhu, tržní souvislosti (korelace, synergie), volatilitu cen, finanční účinnost aktiv, obchodní časy, spready (rozdíl mezi Buy a Sell cenou) a řadu dalších parametrů.

Na čem závisí výsledky? Na tom, co je v hlavě!

Tržní podmínky jsou dané a ovlivnit je nemůžeme. Co však ovlivnit můžeme, je výběr aktiv a strategie jednání. Ve stejných tržních podmínkách jsou vítězové a poražení. Pro všechny jsou podmínky a dění na burze stejné, ale výsledky jsou různé. Z toho je jasné, že více záleží na porozumění a schopnostech jednotlivých účastníků, na jejich úrovni poznání, zkušenostech, kompetenci, ale hlavně na schopnosti se správně rozhodovat a jednat!

Zde je prostor pro naše mentální nastavení, přesvědčení, ambice, cíle, rozhodování, jednání. Jak myslíme, tak se ve výsledku máme. Pro 100 traderů jsou stejné tržní podmínky, ale budou mít 100 různých výsledků. Je to projekce 100 různých přístupů, strategií, zkušeností, cílů, dělání. To je fakt, a proto neexistuje něco jako Svatý Grál, návod na jisté postupy, zaručené návody. Nic jako jistota není reálné. Do hlav lidí nevidíme… Na druhé straně to platí i mimo burzu, stejně tak to funguje v podnikání, v životních situacích a v jakémkoliv rozhodování! Výsledkem je různorodost světa, výsledků a všeho…

Klíčové pojmy, se kterými na burze pracujete:

Spekulace. Spekulace je obecně předpoklad budoucího děje v budoucnosti, na který děláme sázku ve svém jednání. Doufáme, že předpoklady vyjdou a věci se budou dít tak, jak si přejeme. Spekulace je vše, co v životě děláme, netýká se pouze toho, co děláme na burze. Spekulace se dennodenně prolíná našimi životy, děláním, podnikáním. Věci buď vyjdou, nebo se vyvíjejí jinak, než bychom chtěli. Proto jsme jako lidé nadáni mimořádnými vlastnostmi, jako jsou

inteligence – schopnost řešit úkoly
flexibilita – přizpůsobivost a schopnost měnit rozhodování
odvaha – jednání podporované motivací a víra ve výsledek

100 lidí to má v hlavě nastaveno 100x jinak, a proto univerzální rady nemohou fungovat. Rady mohou být manipulativní a mohou vyústit ve špatná rozhodování, pokud je mysl příjemce naladěna jinak než dobře míněná rada toho, kdo radu dává.

Preferujte osobní vlastnosti, které mají vliv na výsledky, jako jsou

✓ svoboda myšlení, jednání a rozhodování,
✓ nezávislost v tom, co děláte a proč se rozhodujete tak, jak je to pro vás nejlepší,
✓ cíle, plány, představy o vaší budoucnosti jako autonomní předpoklad pro vaše dělání.

Mohli bychom psát o těchto věcech více. Vše, co se v naší hlavě odehrává, děje, s čím naše mysl pracuje, to vše má rozhodující vliv na naše výsledky!

Náš život je výsledkem naší motivace, přesvědčení, zkušeností, kompetencí k tomu, co děláme, a hlavně výsledného dělání. To jsou vše faktory, za které neseme rozhodující odpovědnost a nikdo jiný je za nás nikdy nevyřeší! Svoboda je prostě odpovědnost. Odpovídáme za sebe, za své jednání a za své výsledky. Na burze to platí zcela jasně!

Dalo by se konstatovat, že kdo neumí a nechce přijímat odpovědnost za své jednání, nemá na burze co pohledávat. Ale to stejné platí i pro život jedince a pro jeho jednání v životě. Pokud lidé z přesvědčení jedou na tzv. jistoty a věří tomu, že za jejich životy odpovídá někdo jiný (partner, zaměstnavatel, stát, systém, bůh, někdo…), potom žijí život „ovcí a otroků“ a nemají nárok na zisky a lepší život plynoucí ze svobodného jednání a přijetí odpovědnosti!

Kdo dává peníze na burzu a s jakým záměrem?

Zkusíme si nadefinovat skupiny investorů na burze podle výše jejich disponibilního kapitálu a podle jejich záměrů a schopností s tímto kapitálem pracovat. Připomeňme si pojmy, jako jsou

RIZIKO: Riziko je dáno pravděpodobností dějů, že naše předpoklady nevyjdou a schopnost popasovat se s výsledky. Riziko je na jedné straně relativní, to jest míra, s jakou ovlivní naše myšlení a výsledek je určen poměrně, například jako procento z něčeho (kapitálu, ztráty, nechtěného výsledku). Riziko lze vyjádřit v absolutní pozici, jako jsou konkrétní čísla, fakta, výsledek.

OSOBNÍ VZTAH K RIZIKU: I zde platí, na 100 lidí 100x jiný vztah k riziku. Mentální schopnost, ochota, motivace a dovednost pracovat s rizikem při jakékoliv činnosti či dělání, je výsledkem osobního přesvědčení, motivace a vlastností, jako jsou odvaha, strategické myšlení, schopnost s riziky kalkulovat, představivost „co se stane, když…“. Spouštěčem pro přijetí konkrétní míry rizika je motivace, ambice, chtění výsledku a schopnost komparace skutečností majících vliv na rizika s vlastním jednáním.

Rizika jsou všude kolem, kam se podíváme. Jsou zde rizika objektivního světa i našeho rozhodování v životě, dělání, podnikání, zkrátka ve všem, kdy se rozhodujeme. Rozhodujeme se, protože očekáváme v budoucnu výsledek svého rozhodnutí a doufáme, že to dopadne… Každé naše rozhodnutí v sobě má prvek motivace, spekulace, pravděpodobnosti a rizika. V životě, podnikání, investování i na burze je to v zásadě stejné. Nekvalifikovaná rozhodování a podcenění rizik bolí vždy, když je výsledek negativní. Když uspějeme, říkáme tomu „štěstí“. Ale ve skutečnosti platí, že štěstí přeje připraveným.

Spekulace na burze jsou jedním z mála oborů lidské činnosti, kde rizika můžeme vidět velmi jasně, můžeme si je dopředu spočítat a dokonce můžeme dopředu naplánovat naše rozhodování v různých variantách vývoje našeho předpokladu. K tomu stačí znalost, kalkulačka, rozum a schopnost myslet a plánovat! Pro vás zásadní poznání!

RIZIKOVÝ KAPITÁL: Rizikový kapitál jsou peníze, které investujeme spekulativně se sázkou budoucího výsledku s přiměřenou ochotou, že výsledku nemusí být dosaženo a část kapitálu můžeme i ztratit. Neplatí to pouze na burze. Obecně můžeme kapitál s nadějí do budoucna alokovat do životních rozhodnutí, jako jsou manželství, dovolená, koupě domu či bytu na hypotéku a rozhodnutí se později může ukázat jako špatné. S nadějí lidé „investují“ do fotovoltaiky, elektroaut či jiných radovánek, ač je jasné, že žádný finanční výnos takové investice je v zásadě nečeká. Přesto si umí zdůvodnit, proč peníze utratit (investovat?) a rizika moc neřeší.

V podnikání, investování a na burze řešíme rizika dnes a denně. Bez spekulace, schopnosti kalkulovat s riziky a správně se rozhodovat, bychom nemohli žádnou z těchto činností realizovat. Práce s rizikovým kapitálem není doménou pouze na burze! Na druhé straně bez vědomého a chytrého postupu při práci s rizikovým kapitálem nikdy nemůžeme vydělávat více peněz a očekávat lepší budoucnost, kvalitu života a chtěné benefity (peníze, čas pro sebe a vlastní život, záměry a různé další cíle).

Poznání: Většina lidí, kteří dávají peníze na burzu tyto faktory příliš neřeší. Prostě doufají ve štěstí a v to, že právě oni budou ti šťastnější a šikovnější. Dávají peníze na burzu a řeší v sobě, kolik chtějí dotovat na svůj live účet, jaká jsou rizika a „jistoty“. Opatrně dají raději méně a potom se chovají jako blázni utržení z řetězu! Ambice a realita se rozcházejí, strach a chamtivost předurčují chaos v rozhodování a výsledky vykazují volatilitu maniodepresívního stavu ve výsledcích. Pevně věřím, že toto není váš případ!

Skvělé nástroje fungují pouze v rukou kompetentních lidí!

Ano, víte, že nějakou dobu můžeme svým klientům poskytovat naprosto nadstandartní podmínky na live účtech, díky kterým snadno vytváříme další finanční polštář pro vaše investice! Ke vkladu na live účet můžete obdržet kapitálové bonusy až 80 %. Vlastní kapitál tak může být úročen až 12 % p.a. na denní bázi. Do toho realizujete vlastní obchody, spekulace, řídíte peníze na burze za účelem zisku a nárustů vlastního jmění.

Výsledný finanční polštář se skládá z Vašeho vkladu, z kapitálového bonusu, dílčích zisků a pravidelného denního úročení (v podmínkách ActTrader). Kumulativně to za rok může hodit zcela bezpečně a s minimálním rizikem 25 až 30 % ročního výnosu vloženého rizikového kapitálu. A pokud jsou vaše ambice vyšší, což by na burze být měly, potom není problém bezpečně cílit na zhodnocování účtu o jednotky procent měsíčně s výsledkem 30, 40 i více procent ročně. To již ale musíte jednat jako vědomí a kompetentní investoři!

Vědomý a kompetentní investor je ten, kdo umí pracovat s tržními podmínkami na burze a nevymlouvá se na vnější okolnosti. Umí přijmout rizika a výsledky za své jednání a rozhodování. Na druhé straně se musí umět chovat svobodně, nezávisle a přijmout fakt, že jeho výsledky jsou výsledkem schopnosti myslet a rozhodovat se.

Na těchto schopnostech lze aktivně a z vlastní svobodné vůle pracovat. Je třeba se vzdělávat, sbírat zkušenosti a pracovat na svých kompetencích!

Na velikosti záleží!

V závěru článku si nalijme čistého vína a řekněme si, kdo na burzu dává peníze, s jakým záměrem a co od toho očekává. Protože 100 lidí znamená vždy 100 různých motivací, postupů a výsledků. Je třeba vnímat, že výsledky na burze (ale v podstatě ve všem, co děláte) jsou odrazem individuálních schopností, mentálního nastavení, motivace a předchozích výsledků v životě. Toto sdělení může být pro některé z vás překvapující. Nicméně platí, že:

  • Úspěšní a finančně zajištění lidé jsou většinou úspěšní i v řízení investic na burze. Mají mentalitu, přesvědčení, dovednosti a hlavně návyky úspěšných lidí, vítězů. Jejich myšlení a postupy jsou prostě jiné než většinové. Pokud chcete být vítězi v tom, co děláte (nejen na burze), osvojte si myšlení a návyky vítězů a úspěšných lidí!
  • Většina lidí je tak nějak uprostřed a v průměru. Proto jsou i jejich výsledky „uprostřed a v průměru“. Někdy v plusu, jindy v mínusu, záleží na konstelaci, náhodě, štěstí. Jak v životě věci děláte, takové výsledky k vám přicházejí! Když se ale pouštíte do podnikání, investování a na burzu, buďte si vědomi, že vaše dosavadní návyky průměrných lidí vám nic jiného než průměr nepřinesou. Dejte si šanci pracovat na nové mentalitě, návycích, přesvědčení. Vzdělávejte se, následujte vítěze, učte se myslet strategicky, buďte disciplinovaní a přijímejte odpovědnost za své rozhodování. Učte se z toho, buďte vytrvalí a odhodlání průměr opustit!
  • Potom je zde ještě hromada dalších lidí. Dávám je do skupiny hledači štěstí, zaručených návodů, lůzrů a gamblerů. Jsou často obětí podvodníků a vlastní hlouposti a neochotě se vzdělávat a pracovat na sobě. Předpokládám (pevně doufám), že mezi čtenáři toho článku takoví lidé nejsou?

Kdo a proč dává peníze na burzu a co od toho očekává?

KVALIFIKOVANÝ INVESTOR je člověk, který svou šikovností nabyl jmění a rizikový kapitál a je schopen na burzu deponovat částky dejme tomu větší než 40 až 100 tisíc eur a více. Kvalifikovaný investor má kvalifikované ambice a rozhodování. Umí pracovat s riziky a ví, kde jsou rozumné hranice pro realizaci jeho záměrů. Velký účet umožňuje získat větší bonus, úroky a lepší podmínky pro kvalifikované řízení rizika. Malé ambice znamenají velkou jistotu slušného zhodnocení účtu v čase a málo práce. Větší ambice umožňují relativně bezpečně dynamický růst zisků a vlastního kapitálu.

Složené úročení jako nástroj pro chytré investování nejlépe pracuje pro bohaté, úspěšné a vědomé investory. K tomu není co dodat. Kvalifikovaný investor se nemusí chovat jako investiční blázen. Bohatí a úspěšní lidé paradoxně riskují daleko méně, než chudí lidé. Vědí, že čas a peníze jsou na jejich straně!

Velký účet + velké benefity + rozumné ambice = nejlepší cesta k bohatství.

Na velikosti účtu tedy záleží hodně a vše další je ukryto v hlavě investora!

RIZIKOVÝ INVESTOR je obecně člověk, který s akceptací většího rizika očekává větší finanční výnos, zisk a je ochoten pro to něco udělat. Rizikový investor v našem měřítku je investor s účtem 20, 40 tisíc eur (desítky tisíc) a umí pracovat s riziky. Je si vědom tržních rizik (volatilita, finanční účinnost, pravděpodobnost), umí plánovat a rozhodovat se. Rizikový investor vědomě pracuje s pojmy – spekulace, pravděpodobnost, riziko, plán, strategie a jde za svými cíli vědomě a kompetentně.

Být rizikový investor je řemeslo. Můžete používat názvy „obchodník, trader, spekulant“, ale ty nevystihují cíl toho, proč investujeme. Osobně se mi více zamlouvá pojem „podnikatel na burze“. Podnikání je totiž soustavná činnost dělaná za účelem zisku. Ve slově podnikatel jsou zakomponovány činnosti, jako je podnikavost, strategie, plánování, řízení investic a peněz, výnosy, náklady, tj. bilance a hlavně na konci vědomé činnosti je ZISK. Možná osvojit si mentalitu „podnikatele na burze“ pro vás může být přínosem!

Přiměřeně velký účet + benefity + vědomé ambice jsou cestou k tomu, jak rozpohybovat relativně malé peníze ve velké. Je to prověřená cesta, na které se postupně z běžného rizikového investora stává investor kvalifikovaný. Získat kompetence rizikového investora je mentální práce, důslednost, vytrvalost a jistě je třeba začít rizikovým kapitálem bez ambice zbohatnout rychle. Důležitější je bohatnout postupně, s riziky pod kontrolou a na jistotu. Je to ale jistota jiné kategorie, než jak ji mají v hlavách zaměstnanci a lidé „na jistotu“.

ZAČÁTEČNÍCI & POKUŠITELÉ ŠTĚSTÍ. Jistě, je třeba nějak začít. Na demo účtech se toho moc nenaučíte. Spíše si pokazíte přesvědčení, návyky a zmrzačíte investorskou mysl. Proto je třeba učit se v podmínkách reálného živého účtu, prostě je třeba začít!

Je na každém, zda se z role začátečníka přehoupne do fáze vědomého rizikového investora, nebo zda zůstane věčným začátečníkem a naivním pokušitelem štěstí. Ta první varianta je zajisté výhodnější. Ale má svoje úskalí.

Ambice začátečníka je riskovat málo, a proto dávají na live účty malý kapitál. Tím si komplikují cestu rizikového investora hned od počátku. Mají potom ale ambice vydělat rychle mnoho peněz. Ono to je totiž na burze snadné. Stačí finančně výkonnější aktivum, více lotů a pěkný cenový pohyb a peníze jsou na světě. Snadno, rychle, báječně jednoduše! Svádí to k dalším akcím. Ne vždy to však dopadne dobře, spíše naopak…

Na druhé straně, pokud máte k dispozici větší kapitál, neváhejte jej dát na live účet více. Získejte lepší bonus i podmínky pro úročení a potom se zaměřte na to, abyste si postupně osvojili kompetence rizikového investora. Obchodujte často, ale s malým množstvím lotů a s aktivy, která jsou nejméně finančně účinná. Preferujte časté akce s minimálním rizikem a učte se správně rozhodovat. Zkoušejte strategie, které budou vyhovovat aktuálním zkušenostem, úrovni poznání, času a potlačte ambice na rychlé zbohatnutí. Když vypustíte džina z láhve, nesplní vám tři přání, ale pomůže vašemu snažení do pekel. Připravíte se o skvělou příležitost naučit se skvělý byznys, o šanci stát se rizikovým a časem kvalifikovaným investorem. Nejde o nic menšího.

Malý live účet zmenšuje možnosti a zvyšuje rizika. Při obchodování s jedním lotem vybraného aktiva podstupujete na účtu s velikostí 2000 eur 5x větší riziko, než když totéž obchodujte na účtu o velikosti 10 000 eur. Když tytéž akce děláte na účtu 20 tisíc eur a výše s podporou kapitálového bonusu 80 % a úročením 12 % p.a. na denní bázi, potom vaše učení na burze bude snadné a může se jevit jako procházka růžovou zahradou.

✓ Na velikosti účtu na začátku i v průběhy hry tedy velmi záleží!
✓ Také záleží na velikosti ambicí a ochotě myslet na své cíle!

Velké příležitosti trhu, finanční účinnost, počty lotů, strategie a další faktory nadělují těm, kdo umí myslet velkoryse a vědí, že „na velikosti opravdu záleží“. Pouze nikdy nesmíte zneužít velikost svého účtu k tomu, abyste se na něm chovali jako blázni a pokušitelé štěstí. To je cesta opačným směrem!

INSIDER INFORMACE

Nyní uvedu informace, o kterých brokerské firmy nepíšou, protože to pro ně není výhodné. My ale hrajeme férově!

Kvalifikovaní klienti představují 8 % našich klientů a mají na live účtech alokováno 64 % veškerého kapitálu. Je jasné, že jim poskytujeme nadstandardní servis, podporu i podmínky. Na velkých účtech můžete s přiměřenou mírou rizika bezpečně obchodovat všechna aktiva, která máte na platformě. Ale za mě osobně to nedává moc smysl. Když si uvědomíte, že to, na čem vyděláváte, jsou cenové pohyby a sentiment, je vám jedno, na jakém aktivu si zisky vybíráte. Inteligentní investor preferuje bezpečnost, vybírá aktiva méně agresívní, technicky předvídatelná a přiměřeně volatilní, obchodovatelná 24 hodin denně.

Máte-li na účtu 100 000 eur, můžete s jedním, nebo pár loty dělat desítky i stovky obchodů relativně bezpečně s aktivy, jako jsou index S&P500, nebo EUR/USD. Když uberete ambici, můžete přidat DJI, Crude Oil, Gold, či přidat nejlikvidnější měnové páry Forexu. Když budete hodně konzervativní, těch 5 lotů měsíčně, co potřebujete pro potvrzení úroků, uděláte bezpečně a snadno. Ambice rizikového investora můžete rozumně pustit a zhodnocování pár procent měsíčně na CFDs a Forex účtech ActTrader či MT4 nemusí být problém. Relativně bezpečně a jednoduše!

Fakta ukazují, že kvalifikovaní investoři riskují málo, ale dlouhodobě vydělávají přiměřeně. Obchodují tak, aby plnili své investiční cíle!

Další rizikoví investoři představují 24 % a mají na live účtech dalších 20 % kapitálu. Podporujeme snažení kvalifikovaných investorů, protože jsou spolu s první skupinou základem našeho byznysu. Ale nepodporujeme nikoho k nadměrnému a neúčelnému podstupování rizik, protože sázíme na dlouhodobou účast, partnerství a růst našich klientů v investování. Proto je naše strategie v komunikaci a podpoře jiná, než je tomu u brokerských firem.

Máte-li na účtu desítky tisíc eur, můžete obchodovat všechna výše zmíněná aktiva v lotech, nebo jejich zlomcích. Vždy respektujte finanční účinnost, volatilitu, rizika, plánujte a mějte přiměřené ambice. Učíte se, nehrajete hru na honěnou!

Výsledky ukazují, že rizikoví investoři vědomě obchodují nejčastěji, ale s nízkou mírou rizika a vydělávají nejvíce!

Všichni další investoři, kterých je většina, 68 %, mají na live účtech menšinu kapitálu, celkem 16 %. Ano, je to kategorie začátečníků a rozumíme tomu, že nějak se začít musí.

Fakta ukazují, že tato skupina obchoduje málo, ale riskuje hodně = doufají více ve štěstí. Statisticky vydělávají nejméně, či spíše ztrácejí…

Abyste takto uspěli, musí jít ambice nekompromisně stranou! Malé účty nejsou vhodné pro velké hry! Učíte se! Bohatě vám stačí dvě aktiva, třeba S&P500 a EUR/USD. Nakonec to, s čím obchodujete, je sentiment. Proč jej nahánět někde jinde, když trhy nadělují na všem, co se hýbe?

Vaším cílem a ambicí musí být učit se! Nechtějte bonusy a úročení zneužít pro rychlé zbohatnutí. Tak to nefunguje. S malým kašpárkem velké divadlo nezahrajete! Na velikosti účtu a rizikového kapitálu prostě záleží! Na druhou stranu – dokažte si, že jste schopni se naučit řídit a spravovat peníze na burze. Mějte na malém účtu malé, ale inspirující výsledky a kapitál si k vám cestu najde. Kapitál a peníze mají rádi lidi, kteří se o ně umějí starat! To je vaším hlavním cílem. Udělat těch 5 celých lotů měsíčně bude náročnější a osobně bych tento cíl vypustil, či odložil. Prostě jděte na to postupně a promyšleně. I když, kliknout 5x na Buy, Sell na EUR/USD a rychle uzavřít v zisku na pár pips několikrát měsíčně, je docela snadné. Ale neradím, není to moje práce…

Úspěch v řízení peněz na burze je výhradně o schopnosti myslet. Myslete proto a jednejte strategicky, mějte jasně stanovené cíle a dodržujte plán k jejich dosažení!

Naučte se obchodovat často, ale s malým rizikem a toto si osvojte jako klíčový návyk rizikového investora!

Je jasné, že brokerská firma by neměla mít radost z mých rad, protože méně vydělá, když se nebudete chovat jako blázni a vezmete si moje slova k srdci. Ale vezměte to tak, že prostě chceme, abyste na burze uspěli! A hlavně nezapomeňte, že na velikosti opravdu záleží!

Velikost účtu, ambicí, finanční účinnosti, cenových pohybů a všeho, kam se na burze podíváte. Ať se vám z těch velikostí nezatočí hlava. Jednejte správně, i když „na to máte“. Držím palce všem!

Jan Richter

 


MUSÍTE VĚDĚT:

Zjistili jste, že pro úspěch v podnikání na burze záleží na velikosti účtu. Toto rozhodně nepodceňujte! Čím větší máte účet, tím méně riskujete, pokud to máte v hlavě správně nastaveno. Podstoupení rizik, finanční účinnost, velikost lotů a zatížení účtu je výhradně vaše volba – na toto nemají podmínky na trzích a to, kam se hýbou ceny, vůbec žádný vliv! Jste vy a vaše rozhodnutí a potom je na druhé straně trh, který je pro nás všechny stejný!

Pro vaši podporu připravujeme mimořádnou akci pro rizikové kvalifikované investory s vklady nad 10 000 eur (nebo usd) – atraktivní kapitálové bonusy 60 nebo 80 % a zejména úročení 10 nebo 12 % p.a.! Myslíme tím na ty z vás, kdo to s investováním na burze GSW-GCI myslíte vážně. Chceme tímto podpořit opravdu vážné zájemce – tedy kvalifikované a rizikové investory.

Zde jsou aktuální platné podmínky v rámci této akce, které platí pro vklady na nové i stávající účty:

Nové vklady nad 10.000 eur bonus 60 % a úročení 10 % p.a.
Nové vklady nad 20.000 eur bonus 80 % a úročení 12 % p.a.

POZOR: Jak již jste možná zaregistrovali v minulém měsíci, úročení i bonus pro nové vkladatele s nízkými vklady již šlo dolů. Zatím se nám však podařilo udržet 80% bonus a 12% úročení p.a. pro vklady od 20 000 EUR, ale jedná se možná o jednu z posledních akcí za těchto podmínek! Avšak, jak jsme již několikrát avizovali, je předpoklad, že těm, kteří mají tyto podmínky zajištěny, zůstanou!

Jak jsme uvedli, přednostně se chceme věnovat vážnějším investorům s vyššími vklady, a proto na duben připravujeme tuto akci, kde se již dnes můžete předregistrovat! Zde máte podmínky pro

využití síly složeného úročení a speciálních bonusů pro rizikové kvalifikované investory!

Určitě tuto akci využijte! Když sečtete pasivní a aktivní složku svého investování, dáte si šanci na relativně bezpečné výnosy a zisky, o kterých si jiní jinde mohou nechat pouze zdát. Váš chytrý přístup v investování spočívá v tom, že k pasivní složce děláte bezpečným způsobem obchody a přidáváte další kapitál, který je rovněž pasívně úročen. Je to skvělá volba pro chytré řízení investic. Chtějte mít investiční sílu na své straně!

REKAPITULACE

Pro duben 2024 dáváme tyto podmínky, které platí pro nové i stávající účty:

Vklady nad 10.000 eur/usd – bonus 60 % a úročení 10 % p.a.
Vklady nad 20.000 eur/usd – bonus 80 % a úročení 12 % p.a.

Tyto podmínky nikde jinde neobdržíte a jsou garantovány silným spojenectvím a tradicí aliance GSW-GCI. Naše finanční situace je výborná, vklady jsou pojištěné a převody peněz, vklady i výběry fungují bez problémů. Ověřte si tato fakta ve vaší komunitě traderů!

Jsou to podmínky, úročení a bonusy, o kterém laická veřejnost může jen snít!

Je důležité dodržovat zásady správného money managementu. K tomu vám dopomůže váš vklad a cizí kapitál v podobě Bonus Margin. Je to jednoduché, takže proč to neudělat právě teď a ihned? Počet dotací s bonusy bude jako obvykle omezen a již teď víme, že zájem kvalifikovaných investorů bude opravdu velký!

Využijte možnost navýšit svůj disponibilní kapitál a přizpůsobit svůj money management s využitím bonusového vkladu!

Daniel Bergmann

P.S. A pokud s tradingem právě začínáte, nebo chcete začít, doporučuji vyzkoušet si to zdarma a bez závazků také na demo účtu. I s jeho pomocí můžete získávat návyky k ziskovému jednání a budoucím příjmům třeba právě z tradingu.

 

 

Komentáře
  1. Hana Kulštejnová napsal:

    Velké poděkování za vaši existenci, za vaši péči o klienty a trpělivost s nimi, za vaše krásné, poučné a povzbuzující články, za všechno.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů